Zahtjeve o zakupu oglasnog prostora i ostale vidove marketinške saradnje molimo uputite direktno na naš email

[email protected]

ili na broj telefona 051/ 962 - 946.