U srbačkoj opštini uskoro topografski znakovi na jezicima nacionalnih manjina

U sklopu projekta “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini danas je u ​zgradi Opštinske uprave u Srpcu održan sastanak na temu postavljanja topografskih znakova na jezicima nacionalnih manjina.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Opštine Srbac na čelu sa načelnikom opštine Mlađanom Dragosavljevićem i delegacija koju su predvodili voditeljica projekta Maja Lukić-Schade i projektna asistentica Beti Čolak.

Razgovarano je o nacionalnim manjinama na području opštine Srbac koje trenutno žive ili su naseljavale ovo područje u ranijem periodu.

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević zahvalio se predstavnicima projekta što će i opština Srbac biti uključena kako bi se doprinijelo većoj prepoznatljivosti nacionalnih manjina i njihovom učešću u društvenoj zajednici.

Predloženo je da se u narednom periodu odrede lokaliteti u vidu naselja, ulica, kulturnih, vjerskih objekata i grobalja nacionalnih manjina u Srpcu koji će biti obuhvaćeni projektom, kako bi se pristupilo izradi dvojezičnih znakova, obilježja i putokaza nacionalnih manjina, te sagledali troškovi izrade istih koji će biti finansirani kroz projekat.

Zaključeno je da u Srpcu živi nekoliko porodica češke nacionalne manjine u Novoj Vesi, sa crkvom, grobljem i društvenim domom, i ukrajinske nacionalne manjine koje posjećuju crkve i groblja u Gornjim i Donjim Srđevićima, Selištu i Rasavcu. Tu su i brojne porodice Karavlaha u Srpcu, a iako više ne žive u našoj opštini, ostala su dva poljska groblja i drugi objekti nekadašnje poljske nacionalne manjine na kojima već postoje određena obilježja.

Projekat “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini” se realizuje u sklopu zajedničkog programskog okvira Evropske unije koga implementira Vijeće Evrope.

Cilj je jačanje kapaciteta nacionalnih i lokalnih aktera kako bi bolje rješavali pitanja vezana za borbu protiv diskriminacije, govora mržnje i zaštite prava nacionalnih manjina, u skladu sa standardima i preporukama koje je postavilo Vijeće Evrope iz Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje o regionalnim jezicima i jezicima nacionalnih manjina.

Više informacija može se pronaći i na internet stranici programa “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”. Radi se o zajedničkoj inicijativi Evropske unije i Vijeća Evrope koja omogućava svojim korisnicima ispunjavanje reformskih agendi na polju ljudskih prava, vladavine prava, demokratije u skladu sa Evropskim standardima.

Današnjem sastanku su prisustvovali i zamjenik načelnika opštine Vladimir Gužvić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu Duško Mitrić i šef Odsjeka za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu Borivoja Vrsajković, a ispred delegacije projekta: Franjo Rover, predsjednik Saveza nacionalnih manjina RS, Maja Kremenović iz Savjeta nacionalnih manjna (Laktaši i Srbac) i Darko Vučenović iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS.