Rast proizvodnje i izvoza električne energije u aprilu

Neto proizvodnja električne energije u BiH u aprilu je dosegla 1.373 GWh u odnosu na 1.220 GWh u istom mjesecu 2021. godine, objavila je u ponedjeljak Agencija za statistiku BiH.

Proizvodnja električne energije u aprilu bila je veća nego u martu kada je iznosila 1.337 u GWh.

Uvoz električne energije porastao je na 222 GWh u aprilu sa 204 GWh u istom mjesecu 2021., dok je izvoz povećan na 675 GWh sa 524 GWh.

U uporedbi s prethodnim mjesecom, uvoz električne energije u aprilu je manji za 30%, dok je izvoz povećan za 15%.

Električna energija stavljena na raspolaganje domaćem tržištu iznosila je 920 GWh u aprilu, što je manje u odnosu na 1.068 GWh u martu i 977 GWh u aprilu 2021.

capital.ba