Plodne njive na Borikama i Sjemećkom polju dobijaju korisnike

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS javnim konkursom pozvalo je zainteresovane za podnošenje prijava za dodjelu koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rogatica radi obavljanja ratarsko-stočarske i sjemenske proizvodnje krompira.

Riječ je o 335 hektara zemljišta na boričkom platou i Sjemećkom polju, a dodjelom na 30-godišnje korišćenje domaćim ili stranim pravnim licima trebalo bi da budu zaustavljeni erozija i ekstenzivno korišćenje zemlje. Koliko će se u tome uspjeti, puno će zavisiti od budućih koncesionara koji, kako se nadaju mještani, neće plaćati naknadu, a ne koristiti plodne njive na kojima ne samo da dobro rađa kvalitetan krompir nego i pšenica, tritikale, a da se ne govori o raznim sortama djeteline, zobi ili ječma kao nezamjenljive stočne hrane.

- Dobro je što će više stotina hektara obradive zemlje na Borikama biti napokon oteto od korova i uključeno u organizovanu proizvodnju - kazao je vlasnik “Agromonta” i predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača “Solanum produkt” Novak Motika dodajući da se nada da će raspodjela zemlje korisnicima biti ravnopravna i pravedna. 

(Glas Srpske)