Narodna biblioteka Srbac: Besplatno učlanjenje za prve razrede

Učenici prvih razreda srbačkih osnovnih i srednjih škola od sada će imati pravo na besplatnu godišnju članarinu u Narodnoj biblioteci u Srpcu.

Direktor biblioteke Branko Savanović je rekao da je ova odluka donesena kako bi đaci stvorili naviku čitanja knjiga, kulturno se uzdizali i postizali još bolje rezultate.

- Na ovaj način omogućićemo člansku kartu za 134 učenika osnovnih i 88 učenika srednjih škola. Nastavićemo i sa besplatnim učlanjivanjem razreda koji budu imali najbolji prosjek na kraju prvog polugodišta - rekao je Savanović. Pravo na besplatnu člansku kartu imaju i djeca iz socijalno ugroženih porodica i boračkih kategorija i djeca sa posebnim potrebama iz udruženja “Izvor”.

- U januaru organizujemo i tradicionalnu svetosavsku akciju kada sve građane učlanjujemo po simboličnoj cijeni za jednu KM - rekao je Savanović.

Srbačka biblioteka je jedna od 37 biblioteka u Republici Srpskoj koja je uključena u jedinstveni informacioni sistem “Kobis” koji je formiran 2013. godine. Postajući članica “Kobisa”, svaka biblioteka ima mogućnost da preuzima već obrađenu bibliotekarsku građu, čime se postiže ušteda vremena, transparentnost fondova biblioteka, dostupnost publikacija, kao i mogućnost međubibliotekarske pozajmice.