Boračka organizacija Srbac usvojila izvještaj za prvih 6 mjeseci 2021. godine

Predsjedništvo BO Srbac usvojilo izvještajna dokumenta za prvih 6 mjeseci 2021. godine. Konstatovan dobar rad u skladu sa planom i programom.

Predsjedništvo Boračke organizacije opštine Srbac održalo je 11. redovnu sjednicu na kojoj je najviše pažnje bilo posvećeno Izvještaju o radu Predsjedništva za prvih 6 mjeseci ove godine i prihodima i rashodima BO opštine Srbac za isti vremenski period.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Predsjedništva Dragan Aleksić.

“Konstatovan je dobar rad u skladu sa planom i programom, kako Predsjedništva tako i Stručne službe, dok je kod Izvještaja o prihodima i rashodima zaključeno da je finansijsko poslovanje BO rađeno u skladu sa Finansijskim planom i pozitivnim zakonskim propisima, te da je finansiranje od strane Budžeta opštine Srbac bilo redovno”, rekao je Aleksić

Dosta pažnje članovi Predsjedništva su posvetili prijedlogu Finansijskog plana BO opštine Srbac za 2022. godinu koji će predstavljati i budžetski zahtjev BO prema opštini Srbac. Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo Finansijski plan za 2022. godinu i uputiće ga nadležnom opštinskom ođeljenju.

“Planirano je da zahtjev bude povećan u realnim okvirima i da se povećanje prvenstveno odnosi na aktivnosti Fonda solidarnosti čije djelovanje opravdava razlog formiranja i koji dobija sve veću pažnju i podršku kako lokalne tako i šire zajednice”, kaže Aleksić.

U nastavku sjednice članovi Predsjedništva su donijeli odluku da se uputi zahtjev Odboru za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova na području opštine Srbac o uvrštavanju 10. septembra kao Dana RVI u opštinski kalendar obilježavanja značajnih datuma i jubileja.

Član Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, Duško Mitrić prisutne je informisao o aktuelnostima u radu Predsjedništva, odnosno Boračke organizacije Republike Srpske.