Koliko su ažurni bili (grado)načelnici: Na pola puta, a ispunili tek 16 odsto obećanja

Nakon dvije godine mandata (grado)načelnici 12 opština i gradova u BiH ispunili 16 odsto obećanja, a započeli rad na njih pola, rezultati su koje pokazuje Istinomjerovo istraživanje.

Načelnici 12 opština i gradova koji su obuhvaćeni Istinomjerovim istraživanjem ispunjenosti predizbornih obećanja na lokalnom nivou u mandatu od 2016. do 2020. godine, na polovini mandata ukupno su ispunili 118 od 738, odnosno blizu 16 odsto datih obećanja.

– Ova brojka pokazuje da je i u aktuelnom mandatu lokalna vlast mnogo konkretnija u davanju obećanja, ali i ažurnija u njihovom ispunjavanju. Tome svjedoči i veliki broj obećanja na kojima je rad započet ili se nalazi “u progresu”, a njihov broj u analiziranim opšinama i gradovima iznosi čak 49 odsto ili njih 364 – navodi se u ovom istraživanju.

Najveći broj obećanja na polovini mandata ispunio je gradonačelnik opštine Stari grad Sarajevo, Ibrahim Hadžibajrić, njih 54 od ukupno 123, odnosno 43 odsto. Za još pet njegovih obećanja data je ocjena “u progresu”.

I gradonačelnik Trebinja, Luka Petrović, našao se među načelnicima sa većim uspjehom nakon dvije godine, ali treba napomenuti da je on odustao od mandata nakon oktobarskih Opših izbora na kojima je bio kandidat SNSD-a za NSRS.

Od ukupno 79 obećanja iz programa Luke Petrovića, tokom dvije prethodne godine mandata, ispunjeno je njih 20, odnosno 25 odsto, pokazalo je istraživanje.

Dobar rezultat ostvario je i načelnik opštine Centar Sarajevo, Nedžad Ajnadžić, koji je ispunio 12,6 odsto obećanja ili njih 26 od ukupno 205, ali treba napomenuti kako su započete aktivnosti na ispunjavanju još gotovo polovine datih obećanja.

U svom izbornom programu iz 2016. godine gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić, dao je ukupno 108 obećanja, od kojih je za dvije godine uspio ispuniti njih 14, odnosno 6,4 odsto, dok je “u progresu” njih 42.

– U drugoj godini mandata Gradska uprava Banjaluke najviše se bavila putnom i komunalnom infrastrukturom, stipendiranjem učenika i studenata, stambenim zbrinjavanjem, ali i izgradnjom dječijih igrališta te unapređenjem rada gradske administracije – piše Istinomder.

Prijedor i Bijeljina zakazali

Načelnik Istočnog Novog Sarajeva, Bihaćki gradonačelnik, Šuhret Fazlić predizbornu kampanju je radio na osnovu programa Građanskog saveza u kojem je dato 27 obećanja. Od tih 27 obećanja, u prve dvije godine mandata su ispunjena dva.

U opšini Novi Grad Sarajevo za sada postoji jedno ispunjeno obećanje od ukupno 35 čije ispunjenje prati Istinomjer.

– Gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić, nije imao program za Lokalne izbore 2016. godine, te je Istinomjer njegova obećanja sakupio sa zvaničnih video izvještaja bjeljinskog SDS-a tokom izborne kampanje. Istraživanjem je tako obuhvaćeno 30 obećanja iz izborne kampanje. Od ovog broja obećanja ispunjena su dva – piše Istinomjer.

Od ukupno 31 obećanja gradonačelnika Prijedora, Milenka Đakovića, u drugoj godini mandata još uvijek nijedno nije ispunjeno, dok je pet obećanja ocijenjeno ocjenom “u progresu”.

Ni Nedžad Koldžo, načelnik opštine Novo Sarajevo, još nije ispunio nijedno obećanje od ukupno 24, koja je dao u predizbornoj kampanji 2016. godine.

– Na kraju se ipak može zaključiti da su načelnici i gradonačelnici u BiH svakako mnogo ažurniji u ispunjavanju datih obećanja što potvrđuje veliki broj ispunjenih ali i obećanja na kojima se radilo u prvoj polovini njihovog mandata, što će u naredne dvije godine vjerovatno rezultirati i većim procentom ispunjenih obećanja – navode u Istinomjeru.