Srbija ima Digitalnu farmu na kojoj se koriste sateliti, senzori, dronovi, roboti...

Prva Digitalna farma otvorena je u mestu Krivaja kod Bačke Topole, a predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je na otvaranju da je ona "idealan primjer saradnje izmedju Vlade i privatnog sektora".

- Ovo je revolucionarni projekat, koji će pozicionirati Srbiju kao lidera u digitalizaciji poljoprivrede u regionu. Ovo je inicijativa instituta BioSense, čiji je značaj Vlada prepoznala i pomogla da se uspješno realizuje. To je primjer kako privatni i javni sektor treba da sarađuju. Vlada bez struke ne može, a da bi se realizovali projekti koji pomjeraju granice, potrebno je da Vlada ima sluha i da prepozna njihovu vrijednost - rekla je Brnabić na otvaranju farme.

Poljoprivrednici će na digitalnoj farmi, koju je osmislio i realizovao Institut BioSens iz Novog Sada, u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem Krivaja d.o.o, moći da nauče kako nove tehnologije mogu da pomognu da unaprijede proizvodnju, od pripreme zemljišta, preko sjetve, navodnjavanja, ishrane i zaštite bilja, pa do žetve i radova na pripremi naredne sezone.

Uz pomoć sonde za elektromagnetsku provodljivost zemljišta, poljoprivrednici mogu da mapiraju svoju parcelu i utvrde takozvane menadžment zone, odnosno dijelove parcele na kojima treba gušće ili rjeđe sijati, i koje treba đubriti i navodjnjavati nezavisno jedne od drugih.

Kako je navedeno na otvaranju farme, ti podaci iz sonde se unose u platformu AgroSens koja izračunava parametre i klibrira savremenu poljoprivrednu mehanizaciju, koja se koristi za difrerncijalnu sjetvu i varijabilno đubrenje. Na taj način poljoprivrednici mogu da ostvare povećani prinos na parceli, uz uštedu repromaterijala.

Na gazdinstvu Krivaja d.o.o, na kojoj je postavljena Digitalna farma, u svakodnevnom radu već se koriste sateliti, senzori, dronovi, roboti i savremena poljoprivredna mehanizacija. Farma organizuje i Dane otvorenih vrata, na kojima svi zainteresovani proizvođači mogu da dobiju odgovore na pitanja kako digitalizacija i nove tehnologije čine poljoprivrednu proizvodnju ekikasnijom, kako omogućavaju uštedu resursa, sjemena, đubriva, vode, ljudskog i mašinskog rada, kako doprinose smanjenu rizika od vremenskih uslova, i konačno, kako dovode do povećanja prinosa.

Farma ima i svoj "virtuelni dio", odnosno platformu digitalne poljoprivrede Srbije AgroSens, koja omogućava praćenje stanja usjeva i planiranje poljoprivrednih aktivnosti uz pomoć mobilnog telefona ili računara, a na osnovu podataka prikupljenih od satelita, dronova, robota, različitih senzora i meteo stanica.

Osnovni servisi platforme su dostupni na www.agrosens.rs, a platforma će biti redovno proširivana i novim servisima, kao što su usluge analize zemljišta, agronomskih saveta ili zakazivanja snimanja dronom. Tokom Otvorenih dana, poljoprivrednici će moći da dobiju i besplatnu obuku za korišćenje platforme AgroSens.

Kako je navedeno na otvaranju, u planu je otvaranje više Digitalnih farmi širom Srbije, koje će biti posvećene različitim aspektima poljoprivredne proizvodnje - povrtarstvu, voćarstvu, stočarstvu i drugo.

Digitalna farma osnovana je u okviru projekta Instituta BioSens "ANTARES", koji su finansirali Evropska komisija i Vlada Srbije.

Priredila: Mirela Zrnić, diplomirani agronom i magistar poslovne ekonomije 

Izvor: Agrosmart