Skupština opštine Srbac o posljedicama nevremena, danas formiranje komisije za procjenu

Olujno nevrijeme koje je u nedjelju zahvatilo Srbac pričinilo je manju ili veću štetu na čak hiljadu domaćinstava i drugih objekata u ovoj opštini. Ovo je bila i tema današnje sjednice Skupštine opštine Srbac.

- Uveli smo vanrednu situaciju koja je i dalje na snazi. U protekla dva dana aktivno smo radili na raščišćavanju puteva od drveća i grana a na terenu su i dalje sve ekipe Elektrodistribucije koje rade na sanaciji oštećene elektro mreže. U tome im pomažu i električari iz susjednih gradova. U ovom trenutku normalizovano je snabdjevanje električnom energijom u dvije trećine opštine a radovi će trajati i danas, kao i narednih dana - rekao je načelnik opštine Mlađan Dragosavljević.

On ističe da je prijavljeno čak 80 različitih slučajeva oštećenja elektro mreže u brojnim domaćinstvima.

- Zbog nestanka struje, a samim tim i prestanka rada pumpi došlo je i do prekida u vodosnabdjevanju koje je normalizovano u većem dijelu opštine, a vodu još uvijek nema oko 430 domaćinstava koji se snabdjevaju sa izvorišta Vrijeska u Gornjim Srđevićima - rekao je načelnik Dragosavljević.

Prema njegovim riječima, građani su već počeli dolaziti ovih dana u zgradu Opštinske uprave kako bi prijavili štetu a očekuje se da će već u toku današnjeg dana biti formirane i komisije za procjenu štete.

- Na svu sreću nije bilo poginulih niti povrijeđenih tokom nevremena a za sada je registrovan jedan nesrećan slučaj gdje je tjelesne povrede prilikom sanacije kvara na niskonaponskoj mreži zadobio jedan radnik Elektrodistribucije iz Kotor Varoša. Jedinice Štaba za vanredne situacije i članovi radnih grupa djeluju na terenu kako bi pomogli najugroženijim kategorijama u raščišćavanju ruševina - istakao je načelnik Dragosavljević.

Srbačka privreda prihodovala 237,6 miliona KM

Nakon ove informacije, usvojena je i informacija o privrednim kretanjima i zaposlenosti na području opštine Srbac u kojoj stoji da na području opštine trenutno posluje 155 subjekata. Najveći broj njih je iz područja trgovine na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikala sa 36 registrovanih subjekata, prerađivačka industrija sa 31 poslovnim subjektom i poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov sa 16 poslovnih subjekata.

Ukupni prihodi poslovnih subjekata registrovanih na području opštine Srbac u 2018. godini iznosili su 237.624.049 KM, čime je ostvaren rast ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu od 264.696 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 226.904.471 KM i u odnosu na 2017. godinu povećani su za 23.952.075 KM. Samim tim, ukupna dobit poslovnih subjekata za prošlu godinu iznosi 10.719.578 KM.

Ukupan broj zaposlenih u 2018. godini na opštini iznosio je 2.767 lica dok je u 2017. godini ovaj broj iznosio 2.524, što čini 243 radnika više. Ako se uzme u obzir zabilježeno stanje u protekle tri godine, kada je zabilježeno 2.477 lica, evidentiran je značajan porast broja zaposlenih na području naše opštine.

Nakon ove tačke, jednoglasno je usvojen Program korišćenja podsticaja zapošljavanja za 2019. godinu čime će ukupan iznos za ove namjene iznositi 30 hiljada KM.

Osnovni prioriteti ovog Programa su: finansiranje samozapošljavanja članova porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske, finansiranje samozapošljavanja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS; finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca članova porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca VRS i podrška u samozapošljavanju lica starosti do 40 godina za pokretanje preduzetničke djelatnosti.

U nastavku sjednice većinom glasova usvojen je Program zimskog održavanja ulica i lokalnih puteva na području opštine Srbac za zimu 2019/20. godine.

U sklopu ove tačke, odbornik PDP Mićo Malbašić predložio je da se programom predvidi čišćenje trotoara kako se ne bi dovela u opasnost lica koja su prinuđena da pješače kolovozom uslijed velikih snježnih nanosa na trotoarima.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti, Dario Kresojević, rekao je da se radi o dobrom prijedlogu i sugerisao odbornicima da ga u vidu amandmana usvoje zajedno sa pomenutim Programom, što je jednoglasno prihvaćeno.

Odbornici su usvojili i Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o finansiranju projekta izgradnje društvenog doma u Razboju LJevčanskom u okviru specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije.

Odbornik Jordan Kuvalja u ime mjesne zajednice i građevinskog odbora zahvalio se Vladi Srbije na finansijskoj podršci u iznosu od 75 hiljada evra ali i Vladi Republike Srpske koja je posredovala u realizaciji ovog projekta.

- Ovo će mnogo značiti za naše selo koje ima oko 300 domaćinstava sa blizu hiljadu stanovnika. Našu područnu školu pohađa čak 45 djece a ove godine upisujemo devet prvačića. Takođe se u ovoj godini očekuje rađanje devet beba. Društveni život u našem selu je aktivan, imamo ansambl narodnih igara sa oko 70 polaznika kojima će mnogo značiti što će imati prostor za probe i koncerte a novi dom će poslužiti i za razvoj poljoprivrede, odnosno organizaciju raznih seminara i drugih edukacija - rekao je Kuvalja.

Danas je usvojeno i rješenje o razrješenju Bore Gužvića dužnosti člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Srbac na njegov lični zahtjev, a umjesto njega je imenovan profesor pedagogije iz Srpca, Žarko Brkanlić do raspisivanja javnog konkursa.

ećinom glasova odbornici su usvojili rješenje o razrješenju Sandre Miholjčić sa dužnosti vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu i sport zbog isteka vremena na koje je imenovana. Za novog direktora na period od četiri godine imenovana je profesor razredne nastave iz Srpca, Sanja Jejinić.

Na samom kraju sjednice usvojena je odluka o davanju saglasnosti na sporazum o podjeli troškova na projektu “Čišćenje i izmuljivanje korita na kritičnim dijelovima vodotoka Povelič i Ina u opštini Srbac” za šta će biti izdvojeno 32.760 KM u okviru programa “Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas” koga zajednički realizuju Razvojni program Ujedinjenih naroda i Opština Srbac.