KSRS i AK Stevanović zajedničkim snagama garantuju zaštitu prava radnika u RS

Na sastanku u Bijeljini razmatrani su svi aspekti međusobne saradnje između Advokatske Kancelarije Stevanović i Konfederacije sindikata Republike Srpske u cilju što kvalitetnije i blagovremene pravne zaštite svih članova KSRS.

Advokat  Miloš Stevanović istakao je spremnost da  će njihova Advokatska Kancelarija u svakom trenutku biti na raspolaganju radnicima koji su članovi KSRS, kao i da će za što bržu razmjenu podataka i informacija biti vrlo brzo kreirana veb aplikacija putem koje će se radnici moći obraćati AK po pitanju pružanja pravne pomoći, pokretanja i zastupanja  u upravnim postupcima kao i dobijanja besplatnih pravnih savjeta.

Predsjednik KSRS Željko Tepavčević naglasio je značaj besplatne pravne pomoći i pravne zaštite za sve radnike, članove KSRS smatrajući da je to u ovome trenutku jedna od osnovnih i najznačajnijih stvari koju sindikat obezbeđuje za svoje članstvo.

Sastanku u Bijeljini ispred KSRS prisustvovali su predsjednik Željko Tepavčević i  tehnički sekretar KSRS Dobrila Popović , a ispred AK Stevanović bili su prisutni Miloš Stevanović, Snežana Lazić i Božana Cvijić.

Ugovorom o međusobnoj saradnji obuhvaćeni su besplatni pravni savjeti za sve članove KSRS iz oblasti socijalnog i radnog prava, pravna pomoć u disciplinskim postupcima, pokretanje upravnih sporova, podnošenje žalbi i zastupanje u upravnim postupcima, izrada pojedinačnih KU, sastavljanje različitih akata pravne ili administrativne prirode, kao i zaštita svih prava koja su garantovana članovima KSRS po osnovu članstva u sindikalnoj organizaciji.

Miloš Vasiljević