Vlada Srbije produžila zabranu izvoza dizela

Vlada Srbije donijela je na današnjoj sjednici izmijenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza evro dizela EN 590, kojom se ona produžava na još sedam dana.

Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vrijeme Dječije nedelje u 2022. godini na svaku prodatu kartu u međumjesnom i međunarodnom prevozu, željezničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom saobraćaju, kao i na svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop i drugu kulturnu i sportsku priredbu za koju se naplaćuju ulaznice, kao i na svaki prodat nosač zvuka sa snimljenim sadržajem.

Projekcija je da će na ovaj način biti ostvareni prihodi od oko 10.000.000 dinara, koji će biti iskorišćeni za organizaciju raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci i preduzimanje drugih mjera za unapređivanje razvoja društvene brige o djeci.

Na sjednici je donijeto Rješenje o davanju saglasnosti na odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Prijepolje i opštine Karačabej u Turskoj, a saradnja će biti uspostavljena u oblastima kulture i sporta, kao i u drugim društvenim oblastima, zatim na lokalnoj razmjeni tehničkih znanja i iskustava o uslugama, ekonomskoj saradnji, zaštiti kulturnih i istorijskih obilježja i zaštiti životne sredine.

 

srpskainfo.com