Treća sjednica Skupštine opštine Srbac u utorak 26. januara

Predsjednik Skupštine opštine Miloš Budić zakazao je za utorak 26. januara treću sjednicu lokalnog parlamenta na kojoj će se naći 30 tačaka dnevnog reda.

Sjednica počinje u 10 časova.

Dnevni red:
1. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Srbac za 2021. godinu,
2. Prijedlog Programa komunalnog uređenja mjesta Srpca u 2021. godini,
3. Prijedlog Programa mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminacju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Srbac za 2021. godinu,
4. Prijedlog Plana sistematske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji opštine Srbac za 2021. godinu,
5. Prijedlog Programa sistematske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji opštine Srbac za 2021. godinu,
6. Prijedlog Plana rada i finansiranja sistema protivgradne zaštite opštine Srbac za 2021. godinu,
7. Izvještaj o radu Sistema protivgradne preventive na području opštine Srbac u sezoni 2020. godine,
8. Izvještaj o uspjehu i vladanju učenika na kraju drugog polugodišta školske 2019/2020. godine,
9. Izvještaj o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednjih škola u školskoj 2020/2021. godini,
10. Izvještaj o ostvarenju Akcionog plana implementacije razvojnih projekata Opštine Srbac za 2019. godinu,
11. Izvještaj o utrošku sredstava za nagrade maturantima za 2020. godinu na području opštine Srbac,
12. Informacija o realizaciji Programa korišćenja sredstava za podsticaj zapošljavanja za 2019. godinu,
13. Informacija o utrošku novčanih sredstava za projekte omladinskih neformalnih grupa u 2020. godini na području opštine Srbac,
14. Informacija o realizaciji programa o utrošku novčanih sredstava posebnih namjena za razvoj nerazvijenih dijelova opštine Srbac prikupljenih od korisnika šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske u 2020. godini na području opštine Srbac,

15. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje:
a) sekretara Skupštine opštine Srbac,
b) načelnika odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac,
v) predsjednika i članova Odbora za žalbe opštine Srbac.

16. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na prijedlog Plana upisa učenika u prvi razred JU Centar srednjih škola „Petar Kočić“ za školsku 2021/22. godinu,
17. Prijedlog Odluke o određivanju iznosa novčanog učešća roditelja za boravak djece u JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac za 2021. godinu,
18. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije razvojnih projekata opštine Srbac za period 2021-2023. godine,
19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama,
20. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene Urbanističkog projekta „Sportska dvorana i trgovački centar“ u KO Srbac Mjesto,
21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora za područje opštine Srbac za 2021. godinu,
22. Prijedlog Odluke o visini naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu,
23. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni u KO Crnaja,
24. Prijedlog Odluke o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta opštine Srbac za građevinsko zemljište Božić Dobrice i Božić Stojana iz Srpca,

25. Prijedlozi Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta:
a) Šaula Željku iz Srpca, u KO Srbac Selo,
b) Ćulum LJubomiru iz Srpca, u KO Rasavac,
v) Rac Bosiljki iz Srpca, u KO Crnaja i
g) Aleksić Draganu iz Ćukala, u KO Rasavac.

26. Prijedlog rješenja o imenovanju:
a) Komisije za statut i propise,
b) Komisije za budžet i finansije,
v) Komisije za ljudska prava, nadzor, predstavke i pritužbe građana,
g) Komisije za mjesne zajednice, saradnju sa opštinama i gradovima,
d) Komisije za boračka pitanja,
đ) Komisije za nagrade i priznanja,
e) Komisije za vjerska pitanja,
ž) Komisije za pitanja mladih,
z) Komisije za poslove iz stambene oblasti,
i) Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa,
j) Odbora za društveni položaj žene i ravnopravnost među polovima,
k) Odbora za praćenje primjene Etičkog kodeksa Skupštine opštine Srbac,
l) Odbora za zdravlje,
lj) Savjeta za poljoprivredu i
m) Savjeta za sport.

27. Prijedlog rješenja o utvrđivanju liste stručnjaka za imenovanje Konkursnih komisija za prijem službenika Opštinske uprave opštine Srbac,
28. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Srbac,
29. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor Odbora za žalbe opštine Srbac,
30. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

Tagovi: