Oni imaju savjetnike za sprečavanje uznemiravanja na radnom mjestu

Od 69 institucija BiH od kojih je zatreženo da imenuju savjetnika odnosno savjetnicu za prevenciju uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, do sada je njih deset to i učinilo.

Savjetnike su imenovali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH, Ministarstvo civilnih poslova BIH, Ministarstvo inostranih poslova BIH, Ministarstvo komunikacija i transporta BIH, Agencija za državnu službu BIH, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Centar za priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja i Institut za mjeriteljstvo BiH.

To su naveli iz Savjeta ministara BiH u odgovoru na poslaničko pitanje Mirjane Marinković Lepić.

U javnosti je malo poznato da je Savjet ministara 15. oktobra 2019. zadužio sva ministarstva i samostalne upravne organizacije da do kraja 2020. godine imenuju savjetnike/savjetnice za prevenciju uznemiravanja na osnovu pola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, piše Srpska info.

U skladu s tim, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je još 18. novembra poslalo taj zaključan na adrese 69 institucija, te od njih zatražilo da donesu odluke o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu pola, da o svemu budu informisani zaposleni i da informacije o tome objave na internet stranici.

Zakljudno sa 27. avgustom 2020. godine, pomenutih deset instifucija sa nivoa BiH je postupilo po naređenju.

"Obzirom da je rok za realizaciju zaključka kraj 2020. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH je 27. 8. 2020. institucijama koje još nisu realizovale zaključak uputilo dopis u kojem ih podsjeća na ovu obavezu ", piše u odgovoru.