„Prointer“ prošao na milionskim tenderima Vlade RS, a pao na 60.000 KM

Banjolučka kompanija „Prointer“ ne može do manjih poslova kod Vlade Republike Srpske, ali sa milionskim očigledno nema problema.

Naime, Generalni sekretarijat Vlade RS dao je „Prointeru“ čak dva milionska ugovora, ali je tender za posao iznajmljivanja i održavanja internet linkova za Vladu RS poništen jer je ponuda ove kompanije bila neprihvatljiva.

Kada su u pitanju milionski ugovori koje je „Prointer“ dobio, jedan se odnosi na održavanje data centra i infrastrukture informacionog sistema Vlade RS, a vrijedan je 1,2 miliona maraka.

U Odluci o dodjeli ugovora je navedeno da je komisija utvrdila da je ponuđač dostavio ponudu i sve dokaze kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

Naglašeno je i da je za ovaj postupak bila predviđena e-aukcija, ali da nije organizovana s obzirom na to da je primljena samo jedna prihvatljiva ponuda.

Drugi milionski ugovor „Prointer“ je dobio za održavanje jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u RS, i ovaj ugovor vrijedan je gotovo 1,2 miliona maraka.

I u ovom slučaju je komisija utvrdila da je je „Prointer“ dostavio sve što je potrebno i što je zahtijevano u tenderu.

Kada je u pitanju nabavka koja je poništena ona je vrijedna oko 60.000 KM, a „Prointer“ je tu nastupio kao član konzorcijuma zajedno sa kompanijom „M:tel“.

Konkretno, Generalni sekretarijat poništio je ovaj tende jer „Prointer“ i „M:tel“ nisu dostavili da ispunjavaju uslove koji su vezani za angažman stručnog osoblja.

Takođe, kako naglašavaju u Odluci o poništenju, nisu dostavili ni potrebne sertifikate koji su zatraženi tenderskom dokumentacijom.

Podsjetimo, kako je CAPITAL ranije objavio Odlukom koju je potpisao generalni sekretar Dalibor Panić ranije je poništena nabavka održavanja servisne magistrale vrijedna gotovo 160.000 KM i to upravo zato što ponuda „Prointera“ ni tada nije bila prihvatljiva.

U Odluci o poništenju javne nabavke je tada navedeno da je analizom ponude utvrđeno da „Prointer“ nije dostavio dokaze o ispunjenju uslova kako je to zahtijevano tenderskom dokumentacijom.

Ipak, „Prointer“ je na kraju očigledno ispravio grešku, pa je komisija za javne nabavke konstatovala da je banjalučka kompanija dostavila sve što je bilo traženo tenderskom dokumentacijom, te je generalnom sekretaru Paniću jedino preostalo da im da ovaj posao, piše CAPITAL.ba.

Tagovi: