Posao u najvećem parku preduzeću koje ne ispunjava uslove

Grad Banja Luka dao je posao izrade idejnog projekta dijagonalne staze na novom gradskom parku preduzeću koje ne ispunjava tehničke i profesionalne uslove. Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je, nakon žalbe banjolučke firme „Routing“ poništila tender Grada jer preduzeće „Radis“ iz Istočnog Sarajeva ne ispunjava uslove koji su njime propisani.

Ono što je interesantno je da Grad Banjaluka na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem raspisuje tendere za idejna rješenja za staze u parku koji nije podržan od strane skupštinske većine grada Banjaluka.

Početkom prošle godine, Grad je predstavio idejno rješenje za novi gradski park kao najveću uređenu zelenu površinu, ali Skupština grada Banjaluka, tačnije poslanici većine nisu podržali Oduku o izradi regulacionog plana za gradski park.

Ipak, gradska administracija je odlučila da raspiše pomenuti konkurs i da posao vrijedan gotovo 60.000 KM ustupi preduzeću iz Istočnog Sarajeva.

Kancelarija za razmatranje žalbi je usvojila žalbu „Routinga“, te poništila rješenje Grada Banjaluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Firma „Routing“ se žalila da preduzeće „Radis“ nije dostavilo licencu za izradu tehničke dokumentacije, kao i da pomenuto preduzeće ne ispunjava uslov tehničke i profesionalne sposobnosti.

- Ponuđač „Radis“ ne ispunjava postavljeni uslov tehničke i profesionalne, jer u ponudi nije dostavio dokaz da ima uspješno realizovan ugovor sa istim ili sličnim predmetom nabavke - istaknuto je u Rješenju.

Kako su precizirali „Radis“ je dostavio potvrdu kojom dokazuje da je uspješno realizovao ugovor izrade glavnog projekta rehabilitacije regionalnog puta, dok je, kako navode u „Routingu“ Grad pojasnio da se pod sličnim ugovorima podrazumijeva izrada glavnih projekata hidrogradnje, kao i glavnih projekata za vanjsko uređenje objekata, faze uređenja zelenih površina i slično.

U izjašnjenju na žalbu u Gradu Banja Luka ističu da se „Routing“ poziva na pogrešnu primjenu Zakona o javnim nabavkama.

- Žalilac primjenjuje restriktivno jezičko tumačenje datog odgovora, gdje pogrešno izvodi zaključak da se pod sličnim ugovorima podrazumijevaju samo oni koji su izričito navedeni u odgovoru ugovornog organa, međutim nesporno je da se u svom odgovoru ugovorni organ nije ograničio samo na pobrojane već na kraju rečenice stoji i ključna riječ „i slično“ - istaknuto je u izjašnjenju Grada.

Kancelarija za razmatranje žalbi je, ipak, utvrdila da ugovorni organ u izjašnjenju nije dokazao da se radi o realizaciji sličnih ugovora, odnosno nisu dokazali da su ugovori koje je „Radis“dostavio slični predmetu nabavke.

capital.ba

Tagovi: