Pomoć za adaptaciju kuće demobilisanom borcu Slobodanu Stojiću iz Gornje Lepenice

Fond solidarnosti Boračke organizacije opštine Srbac realizovao je danas devetu akciju u ovoj kalendarskoj godini.

Na prijedlog Mjesne boračke organizacije Gornja Lepenica, demobilisanom borcu Slobodanu Stojiću dodijeljen je kompletan materijal za kupatilo ukupne vrijednosti 1.391,76 KM.

Stojić izražava zahvalnost Boračkoj organizaciji i Fondu solidarnosti na pruženoj pomoći, jer samostalno nije u mogućnosti da riješi tešku stambenu situaciju, a radovi će se izvesti solidarnim radom Slobodanovih saboraca i komšija.

“Po Programu rada Fonda za 2021. godinu ostalo je da se realizuje još pet akcija, odnosno da se za pet demobilisanih boraca, članova Boračke organizacije, izvrši dodjela paketa sa građevinskim materijalom za renoviranje, dogradnju i adaptaciju postojećih stambenih objekata”, rekao je predsjednik Boračke organizacije opštine Srbac Goran Plotan.

On je još jednom uputio apel svim pravnim i fizičkim licima da u skladu da svojim mogućnostima pruže novčanu pomoć Fondu solidarnosti.