Početak kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske se svake godine priključuje svjetskoj kampanji 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, koja traje od 25. novembra do 10. decembra.

Ove godine, zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID 19, i povećanog broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici i nasilja nad ženama, poseban akcenat se stavlja na prava žrtve nasilja u porodici.

Prema podacima posljednjeg istraživanja o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini, 47,3% ispitanih žena u Republici Srpskoj je tokom svog života doživjelo neki oblik nasilja od 15. godine pa na dalje, što predstavlja visok procenat koji govori o razmjerama i težini ovog društvenog problema.

Doprinos obilježavanju globalne kampanje protiv nasilja nad ženama, svake godine, pa tako i ove, daje i Opština Srbac skrećući pažnju na ovaj problem i provodeći razne aktivnosti, o čemu svjedoči i nedavno potpisivanje Protokola o postupanju u slučaju nasilja u porodici.