Od jula veće kamatne stope u BiH, drugi udar se očekuje na jesen

Evropska centralna banka (ECB) objavila je da će sljedeći mjesec podići ključne kamatne stope kako bi obuzdala inflaciju zbog čega mnogi građani strahuju od viših kamatnih stopa i viših rata kredita.

U pojedinim bankama saznajemo da će do povećanja kamatne stope doći od septembra i to za 0.55 odsto na potrošačke kredite, a na stambene za 0.30 prema sadašnjim projekcijama.

Iz Agencije za bankarstvo FBiH, kao i iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske kažu kako je promjena kamatne stope i izmjena plana plaćanja moguća samo za ranije ugovorene kreditne aranžmane koji uključuju mogućnost promjene kamatne stope.

U Agenciji za bankarstvo RS za Mondo su rekli da do takvih promjena može doći usljed promjena međubankarskih referentnih kamatnih stopa koje se koriste za određivanje konačne stope za ugovore sa promjenljivom kamatnom stopom, što je najčešće Euribor.

- Bitno je napomenuti da su banke dužne obavijestiti klijenta unaprijed o opcijama „fiksne“ i promjenljive kamatne stope na kredite. Stoga, uvažavajući činjenicu da je promjenljiva kamatna stopa predviđena i prije samog zasnivanja ugovora o kreditu, tj. klijent je pravovremeno i tačno informisan o mogućnosti da dođe do promjene u visini kamatne stope, takva ista promjena ne bi trebala ugroziti sposobnost klijenta da uredno izmiruje kreditne obaveze - rekli su iz Agencije za bankarstvo RS.

Ističu da s druge strane, ranije ugovoreni krediti sa „fiksnom“ kamatnom stopom neće biti izloženi promjeni referentnih kamatnih stopa, jer u bankarskoj praksi „fiksne“ stope već uključuju komponentu očekivanih promjena.

- Napominjemo da je bankarski sektor Republike Srpske visoko likvidan, a uvezena inflacija, na koju ne možemo uticati, kao i rast cijena, mogu imati manji uticaj na ekonomiju u Republici Srpskoj, a samim tim i na bankarski sektor. U ovom momentu, ključni rizik po građane i privredu i dalje predstavlja inflacija. Međutim, bitno je istaći značaj zadržavanja stabilnosti i visoke likvidnosti našeg bankarskog sektora, jer takav sektor otvara mogućnosti ublažavanja efekata promjene kamatnih stopa u narednom periodu - navode iz Agencije za bankarstvo RS.

Kako navode, pouzdane prognoze o efektima uvedenih mjera od strane Evropske Centralne Banke nisu dostupne, ali ukoliko se rast visine referentnih kamatnih stopa u EU i evrozoni održi na prihvatljivom nivou, isti ne bi trebalo ugroziti ekonomije u EU ili dovesti do recesije.

- Ukoliko bi se i vršile neke procjene i prognoze, moglo bi se voditi podacima iz ranijih perioda, kao i praćenjem dinamike rasta stopa koje propisuje ECB, jer bi takve promjene stvorile djelimični efekat, koji bi se onda prenio na međubankarske referentne stope, a samim tim i na naše tržište - zaključili su u ovoj Agenciji.

ECB će, kako je ranije objavljeno, prvo okončati program otkupa hartija od vrijednosti, a potom će u julu podići kamatnu stopu za 0,25 odsto.

Ostavljena je mogućnost da se u septembru preduzeme drastičnije povećanje od pola procenta ukoliko se situacija sa inflacijom pogorša.

 

mondo.ba

Tagovi: