Od 22. jula kreće sistematska deratizacija u Srpcu

Opštinska uprava Srbac obavještava građane da od 22. jula počinje sistematska deratizacija na području srbačke opštine koja će trajati do 6. avgusta.

Deratizaciju će vršiti operativni timovi preduzeća „Eko Bel“ iz Laktaša u čijem sastavu se nalaze diplomirani sanitarni inženjeri i epidemiolog.

Iz budžeta opštine troškovi deratizacije će biti plaćeni za zgradu Opštinske uprave, predškolske, školske, socijalne i zdravstvene ustanove, mjesne objekte i groblja, javne gradske površine, kanalizacionu mrežu i slivnike, otvorene i zatvorene kanale, obale rijeka i vodotoka i deponije smeća.

Ostali korisnici će sami snositi troškove prema zvaničnom cjenovniku „Eko Bela“.

Da bi akcija bila što uspješnija, građani se mole da omoguće stručnim ekipama izvođenje deratizacije, onemoguće pristup djeci i domaćim životinjama zatrovanim mamcima, ne diraju rukama zatrovanu masu i pridržavaju se uputstava koja će im na terenu dati stručne ekipe.

Za dodatne informacije zainteresovani mogu kontaktirati preduzeće „Eko Bel“ putem telefona 051-508-555.