Milovan Glišić – Začetnik realizma u srpskoj književnosti

Srpski pisac Milovan Glišić, jedan od začetnika realizma u srpskoj književnosti, rođen je 7. januara 1847. godine.

Studirao je u Beogradu tehniku i filozofiju, uređivao novine i bavio se pozorišnom dramaturgijom.

Glišić je napisao tridesetak pripovjedaka, dvije komedije i prevodio je sa francuskog i ruskog jezika.

U doba kada je Svetozar Marković zagovarao “novu nauku” i kad se u javnom životu digla povika na neprosvijećeno i nesavjesno činovništvo, te na zelenaše i “kaišare”, koji su ugnjetavali i pljačkali narod, Glišić stvara seoske pripovjetke u duhu naprednih ideja, ustajući u odbranu sela i seljaka od varoških zelenaša.

Milovan Glišić je umro 1908. godine u Dubrovniku, gdje se liječio od tuberkuloze, a u tom gradu je i sahranjen.

(Srna)

Tagovi: