Srbac: Poziv za dodjelu 25 plastenika

S ciljem ublažavanja negativnih posljedica širenja koronavirusa, a da bi se podstakla plastenička proizvodnja na području opštine Srbac, načelnik opštine Mlađan Dragosavljević u saradnji sa Jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata u sklopu IFAD projekta, raspisao je javni poziv za dodjelu 25 plastenika od 100 m² sa dodatnom opremom putem sufinansiranja.

Pravo učešća u projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe, mlade osobe do 35 godina starosti sa područja opštine Srbac i žene svih starosnih dobi koje posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za postavljanje plastenika te se namjeravaju baviti plasteničkom proizvodnjom.

USLOVI ZA DODJELU PLASTENIКA

1. Da je korisnik saglasan da sufinansira nabavku plastenika sa dodatnom opremom (plastenik od 100 m², pokriven folijom, sa bočnim provjetravanjem, sistemom za navodnjavanje te pripadajućom bačvom sa postoljem):
– u iznosu od 30% (orijentaciono 640КM) za mlade osobe do 35 godina starosti i žene svih starosnih dobi;
– u iznosu od 40% (orijentaciono 850КM) za sve ostale kategorije.
2. Da iznos primanja po članu domaćinstva korisnika nije veći od 500 КM mjesečno,
3. Da korisnik pripremi i zaravna zemljište na kojem će biti montiran plastenik, te obezbijedi cement i šljunak za betonske stope;
4. Da korisnik nije, u posljednje 3 godine, ostvario pravo na dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od strane Opštine Srbac ili IFAD projekta.

Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti opštine Srbac je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju projekta, u saradnji sa Jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata.

POTREBNA DOКUMENTACIJA

1. Popunjen upitnik za izbor korisnika za dodjelu plastenika,
2. Кopija lične karte,
3. Ovjerena izjava.

PROCEDURA ODABIRA КORISNIКA

Načelnik opštine će formirati Кomisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa dodatnom opremom putem sufinansiranja.

Zadatak Кomisije je :
– pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje eventualnog uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje rang liste na osnovu utvrđenih kriterija te dostavljanje rang liste na saglasnost načelniku opštine.

Načelnik opštine, na prijedlog komisije, daje saglasnost na rang listu korisnika Projekta. Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Srbac.

NAPOMENA:

Obrazac upitnika za izbor korisnika za dodjelu plastenika i pripadajuća izjava mogu se preuzeti na internet stranici Opštine Srbac ili u šalter sali opštine Srbac, te zajedno sa dokumentacijom predati lično u šalter sali Opštine Srbac ili na adresu: Opština Srbac, Trg boraca 1, 78420 Srbac.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti opštine Srbac, ili na broj telefona 051/740-001, lokal 130 svakim radnim danom od 7 do 14 časova.

Кrajnji rok za predaju potrebne dokumentacije je utorak 28.04.2020. godine do 12 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Ovo je prvi javni poziv ovakve vrste u ovoj godini, a do kraja godine će Opštinska uprava Srbac realizovati još dva slična projekta dodjele plastenika sa pratećom opremom.

Radio Srbac