Federalno ministarstvo zdravstva hitno traži informacije o ruskoj i kineskoj vakcini

Federalno ministarstvo zdravstva danas se hitno obratilo Ministarstvu inostranih poslova BiH, tražeći da putem ambasada Ruske Federacije i Kine od proizvođača vakcina zatraži sažetak karakteristika vakcina protiv virusa korona, registraciju vakcine u zemlji proizvođača, kao i sve ostale korisne informacije.

Kako navode, razlog za ovo je što Federalno ministrastvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH do sada nisu imali detaljne informacije o uslovima skladištenja, čuvanja, distribucije i primjene ovih vakcina, a saglasno uslovima proizvođača.

Federalno ministarstvo zdravstva podsjeća da je na sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 14. januara prihvaćen Plan vakcinacije protiv virusa u Federaciji BiH.

U saopštenju se navodi da su zaduženi Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, svako u okviru svojih nadležnosti, da kod promijenjene epidemiološke situacije s COVID-19 u FBiH, odnosno novih naučnih saznanja u vezi s vakcinom protiv virusa korona, kao i promjene drugih uslova od kojih zavisi provođenje vakcinacije protiv virusa korona, revidiraju Plan vakcinacije.

Federacija BiH se opredjelila za nabavku vakcina kroz Kovaks mehanizam i EU mehanizam, međutim, činjenica je da kroz ova dva mehanizma još nije počela isporuka naručenih vakcina.

Iz Federalnog ministarstva su takođe rekli da su zbog promjenjenih okolnosti, pripremljene i izmjene i dopune Plana vakcinacije protiv virusa korona u Federaciji BiH.