Četvrta sjednica Skupštine opštine Srbac u utorak 2. marta

Predsjednik Skupštine opštine Srbac Miloš Budić zakazao je za utorak 2. marta četvrtu sjednicu lokalnog parlamenta na kojoj će se naći 25 tačaka dnevnog reda.

Sjednica počinje u 10 časova.

Dnevni red:
 

1. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja:
a) o konstatovanju prestanka mandata Vladimiru Gužviću i prijedlog zaključka,
b) o dodjeli mandata Mirku Stojiću, prijedlog zaključka i davanje svečane zakletve,

2. Izvodi iz zapisnika sa održanih: prve, druge i treće sjednice Skupštine opštine Srbac,

3. Izvještaj o uspjehu i vladanju učenika na kraju prvog polugodišta za školsku 2020/21. godinu,

4. Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava za tehničko opremanje Teritorijalne vatrogasne jedinice za 2020. godinu,

5. Izvještaj o utrošku sredstava iz Budžeta Opštine Srbac za 2020. godinu za kulturno-sportske manifestacije,

6. Informacija o radu i Izvještaj o utrošku novčanih sredstava iz Budžeta opštine Srbac sportskih organizacija na području opštine Srbac za 2020. godinu,

7. Informacija o utrošku novčanih sredstava od posebnih vodnih naknada u 2020. godini na području opštine Srbac,

8. Informacija o utrošku novčanih sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2020. godinu na području opštine Srbac,

9. Informacija o stanju u oblasti zaštite i spasavanja na području opštine Srbac u 2020. godini,

10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za realizaciju projekta tehničkog opremanja Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac za 2021. godinu,

11. Prijedlog Odluke o finansiranju i kategorizaciji sporta i fizičke kulture opštine Srbac za 2021. godinu,

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim taksama,

13. Prijedlog Plana kapitalnih investicija za 2021. godinu,

14. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Opštine Srbac putem četvrte emisije obveznica,

15. Prijedlog Odluke o četvrtoj emisiji obveznica,

16. Prijedlog Odluke o prihvatanju sredstava za realizaciju projekta „Rekonstrukcija potisnog cjevovoda u opštini Srbac“

17. Prijedlog Odluke o pristupanju prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u KO Crnaja,

18. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i jednog člana Upravnog odbora JP „Radio Srbac“ Srbac,

19. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i jednog člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Srbac,

20. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Srbac,

21. Prijedlog Rješenja o razrješenju Suzane Štrbac dužnosti člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i sport Srbac,

22. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i sport Srbac,

23. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i sport Srbac,

24. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje:
-direktora i jednog člana Upravnog odbora JP „Radio Srbac“ Srbac,
-direktora i jednog člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Srbac,
-članova Upravnog odbora JU Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Srbac
-jednog člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu i sport Srbac

25. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.