Osam tipova ljudi koje ne treba puštati u svoj život

Treba se držati što dalje od ljudi koji imaju znake "toksičnosti".

Čovjek sam bira svoje okruženje. I veoma je važno da među onima koji su vam bliski ne budu oni koji vam mogu uništiti život.

1. Oni su izuzetno sebični i ostaju pored vas samo zbog postizanja nekog svog cilja.

2. U odnosima sa vama, oni zahtijevaju i uzimaju previše, a ne pružaju ništa zauzvrat.

3. U svakom, čak i najtrivijalnijem sporu, oni uvijek pokušavaju da pobijede i dokažu svoju ispravnost.

4. Njihovo ponašanje prema ljudima, razlikuje se od ponašanja kada su sami sa vama.

5. Nikada ne smatraju sebe krivima i u svakoj situaciji uzmaju položaj žrtve.

6. Pokušavaju da vam sugerišu da možete samo vjerovati njima, i usjmeravaju vaše prijatelje i poznanike jedne protiv drugih.

7. Vrlo brzo mijenjaju svoje ponašanje: u jedan trenutak čovjek može biti dobar i simpatičan, a u drugom - hladan i zao.

8. Često lažu iz bilo koga razloga i odbijaju da to priznaju, takođe skrivaju nedostatke svog karaktera i dovode vas u zabludu.

Tagovi: