Cilj nova radna mjesta i bolji uslovi za mještane Srpca

Opštinski razvojni tim u Srpcu planira da u naredne dvije godine privuče najmanje 25 investitora koji bi pokazali interes za ulaganje u ovu opštinu, a očekuje se da će biti realizovano najmanje pet novih investicija koje će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.

Ovo je jedan od strateških ciljeva iz revidirane strategije razvoja opštine Srbac do 2020. godine na kojoj je rađeno godinu u saradnji sa UNDP BiH.

Načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević kaže da je strategija razvoja izrađena 2011. godine na desetogodišnji period, ali se ukazala potreba da fokus razvoja i strateški ciljevi budu revidirani i usklađeni sa sadašnjim potrebama i mogućnostima.

- Budući da je naša opština pretežno poljoprivredni kraj, posebno smo se bazirali na ovu oblast i planirali da broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i ukupan obim poljoprivredne proizvodnje poraste za deset odsto u odnosu na prošlu godinu. Takođe je planirano da se otvori najmanje 30 novih radnih mjesta u poljoprivredi - rekao je Dragosavljević.

Kada je riječ o unapređenju društvene i komunalne infrastrukture, jedan od prioriteta je izrada i usvajanje prostornog plana opštine Srbac do 2020. godine, širenje vodovodne mreže i priključenje na gradski vodovod mještana Ćukala, Župskog Razboja, Razboja Ljevčanskog, Kukulja i Lilića te proširenje mreže asfaltiranih saobraćajnica.

Radiće se i na unapređenju elektroenergetske mreže u južnom dijelu opštine, a jedan od ciljeva je da do 2020. pokrivenost kanalizacionom mrežom bude veća za deset odsto.

- Planirali smo i uređenje kanalske mreže, regulaciju vodotoka i rekonstrukciju savskog i vrbaskog nasipa, zaštitu izvorišta pitke vode i poboljšanje zbrinjavanja čvrstog otpada. U planu je izgradnja objekta u kojem će se do 2020. godine sortirati najmanje deset odsto čvrstog otpada, a trogodišnjim razvojnim planom se predviđa da se za najmanje 20 odsto smanje troškovi odvoza komunalnog otpada na deponiju u Ramiće - rekao je Dragosavljević.

On ističe da će se raditi i na unapređenju energetske efikasnosti, a među očekivanim ishodima je smanjenje rashoda javnih preduzeća i ustanova za struju za 20 odsto i smanjenje rashoda za javnu rasvjetu za najmanje deset odsto.

Unaprijediće se i obrazovni, kulturni i sportski sadržaji, a u planu je da najmanje 30 odsto učenika osnovnih i srednjih škola do 2020. godine pohađa nastavu u rekonstruisanim i opremljenim prostorijama.

- Planirano je da se uvede najmanje jedan novi smjer sa 25 učenika u Centru srednjih škola u skladu sa potrebama privrede i unaprijedi praksa u najmanje dva programa obrazovanja u srednjoj školi kroz koju će proći barem 50 učenika. Očekujemo da će za deset odsto biti povećan broj kulturnih i sportskih događaja i da će porasti broj članova kulturnih i sportskih društava za najmanje pet odsto godišnje - rekao je on.

Dragosavljević dodaje da bi najmanje tri socijalno ugrožene porodice trebalo da budu stambeno zbrinute i da će biti unaprijeđeno materijalno stanje do 2020. godine za deset odsto socijalno ugroženog stanovništva.

Finansijski okvir strategije je usklađen sa opštinskim budžetom i realnim mogućnostima za korišćenje sredstava iz budžeta RS, grantova međunarodnih organizacija, donatorskim sredstvima i drugim eksternim izvorima finansiranja.

Izrada

U izradi revidirane strategije razvoja učestvovale su brojne organizacije iz Srpca koje su dostavljale svoje projektne ideje. Revidirana strategija razvoja trebalo bi da se nađe na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine opštine Srbac.

Glas Srpske 

 

Tagovi: