Vodostaj Save u opadanju

Vodostaj rijeke Save u Gradišci opada, ali i dalje je premašena kota vanredne odbrane od poplava za 146 centimetara i vodostaj iznosi 876 centimetara.
U opštini Srbac vodostaj rijeke Save stagnira i premašena je kota vanredne odbrane od poplava za 52 centimetra.
Vodostaji ostalih rijeka u Republici Srpskoj su u normalnim granicama.

Tagovi: