Studentima 600 KM stipendije

Odbornici Skupštine opštine Srbac odobrili su da se za 96 studenata čija se imena nalaze na preliminarnoj rang listi stipendista umjesto 500 KM isplati po 600 KM. Budući da je odlukom o stipendiranju studenata bilo predviđeno da se finansira oko 120 stipendista a prijavljeno je svega njih 96, jednoglasno je donesena odluka o povećanju iznosa.

Tako će sedam studenata iz kategorije socijalnog statusa umjesto pet dobiti šest mjesečnih rata stipendija u iznosu od 100 KM.

Šest mjesečnih rata stipendija po 100 KM dobiće i 60 studenata visokoškolskih ustanova koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske ili Republike Srbije i 25 studenata visokoškolskih ustanova koje se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske ili Republike Srbije.

Za četiri studenta koji se nalaze na master studijama po Bolonjskom sistemu školovanja i postdiplomskim studijama po dosadašnjem sistemu školovanja umjesto 500 KM biće jednokratno isplaćeno 600 KM.

U budžetu opštine Srbac za ovu godinu predviđeno je 60 hiljada KM za stipendiranje studenata, što je za 10 hiljada KM više u odnosu na prošlu godinu.

 

Tagovi: