Objavljena lista stipendista opštine Srbac

Opština Srbac objavila je preliminarnu rang listu stipendista opštine Srbac po kojoj je odobreno 96 stipendija za školsku 2017/18. godinu. Od ovog broja, stipendije su odobrene za sedam studenata iz kategorije socijalnog statusa kojima je odobreno pet mjesečnih stipendija u iznosu od 100 KM.

U ovu kategoriju spadaju djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, studenti bez roditeljskog staranja, studenti čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći i studenti sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica.

Odobrene su i stipendije za četiri studenta koji se nalaze na master studijama po Bolonjskom sistemu školovanja i postdiplomskim studijama po dosadašnjem sistemu školovanja. Njima će jednokratno biti isplaćeno 500 KM.

Stipendije će biti isplaćene i za 60 studenata visokoškolskih ustanova koje se finansiraju iz budžeta Republike Srpske ili Republike Srbije i 25 stipendija za ostale studente visokoškolskih ustanova koje se ne finansiraju iz budžeta Republike Srpske ili Republike Srbije.

Studenti iz ovih kategorija dobiće pet mjesečnih stipendija po 100 KM.

Preliminarnu rang listu stipendista možete pogledati na oglasnoj ploči u zgradi opštinske uprave i na našoj internet stranici klikom na ovaj link.

Eventualne žalbe na izloženu rang listu mogu se dostaviti u roku od osam dana opštinskoj upravi u Srpcu. Neophodno je da žalbe budu obrazložene u pismenoj formi i naslovljene na adresu: Opština Srbac, Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, Mome Vidovića broj 7; 78 420 Srbac.

Žalbe koje su naslovljene na ovaj način, mogu se dostaviti i lično u Centru za pružanje usluga građanima u zgradi opštinske uprave.

Usmene i neblagovremene žalbe se neće razmatrati.

U budžetu opštine Srbac za ovu godinu predviđeno je 60 hiljada KM za stipendiranje studenata, što je za 10 hiljada KM više u odnosu na prošlu godinu.

Tagovi: