Ekolozi ne odustaju od Bardače, tražiće da bude zaštićeno područje

Povodom 2. februara, Međunarodnog dana vlažnih staništa, ekolozi su upozorili na važnost očuvanja ovakvih staništa, kojih u BiH ima samo tri, te poručili da ne odustaju od inicijative da se Bardača proglasi zaštićenim područjem.

Jedno od nekada najkarakerističnijih područja ovog tipa, i trenutno najugroženijih, je Bardača, kompleks koji je činilo 11 ribnjaka u sklopu opština Srbac i Gradiška.

Ekolozi iz Centra za životnu sredinu i Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta poručili su da se Bardači može vratiti stari sjaj ukoliko se pristupi revitalizaciji i proglašenju zaštite.

Bardaču skoro više ništa ne čini međunarodno važnim vlažnim staništem jer tu trenutno ima uslova za gniježđenje samo nekoliko vrsta divljih pataka u manjem broju, labudova, čigri, gnjuraca i liski, a tih vrsta ima na skoro svakoj vodenoj površini u BiH. Međutim, oživljavanje Bardače ipak je moguće uspostavljanjem saradnje, održivog snabdijevanja ribnjaka vodom i ponovnog pokretanja ribnjačke proizvodnje“, rekao je Jovica Sjeničić iz Društva za zaštitu i istraživanje biodiverziteta.

Ekolozi ističu i da već dugo zagovaraju kod nadležnih institucija da se ozbiljno pristupi problemu upravljanja ovim područjem. Pomenuta dva udruženja planiraju ponovo pokrenuti proces pravne zaštite Bardače na nivou Republike Srpske.

„Od 2012. godine Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je na našu inicijativu vodilo postupak proglašenja prethodne zaštite i krajem 2017. godine su taj postupak okončali Zaključkom o obustavljanju postupka. Smatramo da je u ovaj postupak resorno ministarstvo trebalo uložiti više energije, a ne odustajati od Bardače. Ovo je dokaz da nadležne institucije nemaju moć i uticaj da se očuva jedino međunarodno močvarno stanište koje imamo. Mi od Bardače ne odustajemo i pokrenućemo ponovo inicijativu za proglašenje zaštićenog područja“, rekao je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu.

Bosna i Hercegovina je 1992. godine ratifikovala Konvenciju o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica, koja je poznatija i kao Ramsarska konvencija. Od tada su po ovoj konvenciji proglašena tri vlažna staništa u BiH: Bardača, Hutovo blato i Livanjsko polje, od kojih samo Park prirode Hutovo blato ima status zaštićenog područja u BiH.

Tagovi: