Javna preduzeća i ustanove završile poslovnu godinu bez finansijskih gubitaka

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević organizovao je danas sastanak sa 12 direktora javnih preduzeća i ustanova koje su naslonjene na budžet opštine sa ciljem da se sagledaju rezultati poslovanja u protekloj godini sa naglaskom na finansijske pokazatelje i ostvarenjem planiranih programskih ciljeva

Sastanku su takođe prisustvovali zamjenik načelnika opštine Dragan Mikić i načelnici svih opštinskih odjeljenja.

Među prvima se obratila direktorica Centra za socijalni rad, Slađana Potkonjak koja je podsjetila da je ova ustanova uspjela isplatiti čak 13 naknada za dodatak za pomoć i njegu drugog lica, od čega šest zaostalih iz 2016. godine i sedam iz 2017. godine. U januaru ove godine uspjeli su isplatiti još jednu naknadu, tako da se u ovoj ustanovi nadaju da će uz pomoć opštine u dogledno vrijeme isplatiti sve zaostatke koji su naslijeđeni iz prethodnih godina.

“Omogućavamo zdravstveno osiguranje našim korisnicima i redovnu ovjeru zdravstvenih knjižica. Potpisali smo i reprograme sa nekoliko domova o plaćanju naslijeđenih obaveza za smještaj naših korisnika a omogućili smo i kontinuiran rad komisije za ostvarenje prava iz raznih oblasti socijalne i dječije zaštite”, istakla je Potkonjak.

Po njenim riječima, potpisan je reprogram sa Poreskom upravom i rađeno na izmirenju obaveza za neplaćene poreze i doprinose kako bi radnici mogli nakon dvije godine ovjeriti zdravstvenu knjižicu. 

“Finansijski izvještaj za prošlu godinu još nije završen, ali procjenjujemo da je izvršenje iznosilo oko 950 hiljada KM, od čega najveći dio u iznosu od oko 720 hiljada KM otpada na socijalnu zaštitu, odnosno novčane pomoći, dječiji dodatak, zdravstveno osiguranje i slično. Naša ustanova je po finansijskim aspektima značajno napredovala u odnosu na ranije godine i izražavam veliku zahvalnost opštinskoj upravi koja je pokazala razumijevanje za naše probleme”, rekla je Potkonjak. 

Dodala je da je stanje mnogo uređenije i po pitanju usklađivanja normativnih akata, pa je tako u proteklom periodu usvojeno pet novih pravilnika i nekoliko uputstava

Ona je pohvalila privatno preduzeće “Mane komerc” iz Srpca koje je u saradnji sa Centrom pružilo pomoć za sedam socijalno ugroženih i višečlanih porodica izdvojivši za ove namjene oko 7.500 KM. 

Direktorica Turističke organizacije opštine Srbac, Radisava Šuščević, rekla je da je proteklu godinu ova organizacija završila pozitivno i da su realizovane sve planirane aktivnosti, najvećim dijelom uz pomoć privrednika koji su pružili pomoć u finansiranju raznih manifestacija. 

“Očekujemo da u tekućoj godini saniramo sve zaostale obaveze po pitanju poreza i doprinosa kako bismo nakon dužeg vremena ispunili uslove da možemo aplicirati na razne konkurse kod resornog ministarstva”, rekla je Šuščević.

Ona je dodala da postoje planovi da se realizuje jedna nova manifestacija tokom ljeta, zajedno sa Centrom za kulturu i sport, koja bi bila organizovana na gradskom trgu.

“Planiramo i formiranje stručnog tima za razvoj turizma, budući da u poslednje vrijeme imamo sve više diplomiranih turizmologa i ljudi koji se bave ugostiteljstvom. Radićemo na izradi jednog strateškog dokumenta koji će definisati pravce djelovanja za budući razvoj turizma u našoj opštini”, istakla je Šuščević.

Direktorica Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Vanja Šarić, rekla je da je ova agencija u proteklom periodu podnosila aplikacije za učešće u nekoliko projekata a u planu je da se u skladu sa izmjenama zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća Republike Srpske preimenuje njen naziv u lokalnu razvojnu agenciju. 

O stanju u predškolskoj ustanovi “Naša radost” govorila je direktorica Dijana Milanković koja je rekla da je u prošloj godini upisano 142 djece što je rekordan broj. Mališani vrtića učestvovali su u svim važnijim manifestacijama prošle godine, poput Dječije nedjelje, Konferencije beba i drugih, a obilježili su i sedmicu knjige i sedmicu saobraćaja, posjetili Narodnu biblioteku i Policijsku stanicu, te organizovali mini saobraćajni poligon u centru grada.

“Posjetili smo Crveni krst, Radio Srbac, Dječiji vrtić “Lepa Radić “ iz Gradiške i druge ustanove. Proslavili smo krsnu slavu Svetog Nikolu, organizovali novogodišnju predstavu za djecu i dolazak Djeda Mraza, organizovali akciju sadnje cvijeća u krugu vrtića, obnovili fond slikovnica u našoj ustanovi i uz pomoć donatora nabvili novi namještaj i klima uređaje. Organizovali smo i veliku jesenju svečanost “Priče iz Nepričave” u kojoj smo predstavili svu ljepotu tradicije i običaja našeg naroda”, rekla je Milanković.

Ona je dodala da je rebalansom budžeta povećan iznos sredstava ovoj ustanovi i uputila zahvalnost opštinskoj upravi koja im je u svemu izlazila u susret.

Načelnik Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti Marko Miholjčić rekao je da je pri izradi petogodišnjeg plana kapitalnih investicija opštine Srbac projekat izgradnje novog vrtića bio pri vrhu liste projekata koji su dobili najveću ocjenu nezavisne komisije. 

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević rekao je da je lokalna uprava svjesna da se rad u vrtiću odvija u otežanim uslovima i da je u bliskoj budućnosti potrebno pronaći alternativno rješenje za rad ove predškolske ustanove.

“Čim se stvore uslovi i pronađu sredstva putem donatora, i opštinska uprava će se uključiti i podržati ovu investiciju kako bi vrtić u dogledno vrijeme dobio novi objekat”, rekao je načelnik Dragosavljević.

Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice, Radovan Latinčić, rekao je da je u prošloj godini ova organizacija imala 107 intervencija, od čega se 80 njih odnosilo na požare.

“Preventivno smo izvršili preglede u 90 firmi, ustanova i škola a radili smo i na kvalitetnijem opremanju i osposobljavanju naše jedinice. Nabavili smo novo navalno vozilo uz pomoć Vatrogasnog saveza RS a planiramo da u toku ove godine nabavimo i novo vozilo koje ćemo koristiti za udesne saobraćajne intervencije”, rekao je Latinčić.

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević pohvalio je angažman starješine Radovana Latinčića na unapređenju rada srbačkih vatrogasaca dodajući da će opštinska uprava nastaviti pružati podršku u stručnom osposobljavanju i opremljenosti njihove jedinice.

O radu jedinog elektronskog medija u našoj opštini, Radio Srpca, govorila je direktorica Ljiljana Koščica koja je naglasila da su radnici ovog preduzeća pretrpjeli u protekle četiri godine težak period pun neizvjesnosti, ali su uz podršku nove opštinske vlasti stali na zdrave noge i stabilizovali poslovanje. 

“U prošloj godini smo zabilježili pozitivno poslovanje i isplatili 12 neto plata, od čega devet iz 2016. i tri iz 2017. godine. Isplatili smo devet rata reprograma za poreze i doprinose i uspjeli da nakon 46 mjeseci omogućimo radnicima da ovjere zdravstvene knjižice. Grantovska sredstva se uplaćuju redovno a ostvarili smo i vlastite prihode od marketinga u iznosu od 12 hiljada KM, iako se iz godine u godinu smanjuje broj oglašivača”, rekla je Koščica.

Ona je istakla da je Radio Srbac u upotrebu pustio android aplikaciju koja se može preuzeti putem njihove internet stranice i omogućava da slušaoci prate program ove medijske kuće i putem “pametnih” mobilnih telefona

Ovakav potez je pohvalio načelnik Odjeljenja za finansije, Vladimir Gužvić, koji je rekao da se na ovaj način širi potencijalno marketinško tržište Radio Srpca jer je omogućeno da njihov program bude dostupniji većem broju slušalaca i ujedno bude dostupan u svakom trenutku, što može povećati broj oglašivača. 

Govoreći o radu u protekloj godini, Koščica je podsjetila da su novinari ove medijske kuće ispratili sve važnije posjete predstavnika republičke vlasti, kao i patrijarha Irineja u našoj opštini, a organizovana je i subotnja emisija “Gost programa” u kojoj su ugostili sve nosioce zakonodavne i izvršne vlasti naše opštine.

“Uspješno smo organizovali i manifestaciju Izbora sportiste godine a u planu imamo da našu programsku šemu modernizujemo i podignemo na još veći nivo. Riješili smo jedan od gorućih problema postavljanjem nove gromobranske instalacije, u čemu su nam najviše pomogla preduzeća “Sistem ekologika” i “Teksoprom”. Na ovaj način smo omogućili zaštitu opreme tako da smo sada stekli uslove da u narednom periodu radimo i na obnovi studijske tehnike”, istakla je Koščica.

Ona je dodala da je u prošloj godini održano pet sjednica upravnog odbora sa kojim menadžment ove medijske kuće ima veoma dobru saradnju

Direktor Komunalca Bogoljub Bilanović rekao je da je ovo preduzeće završilo poslovnu godinu sa dobitkom od 894 KM. Po njegovim riječima, prihodi su manji u odnosu na plan za 13 hiljada KM ali su i rashodi smanjeni za 12 hiljada KM i bili bi još smanjeni da nisu dobili nalog od republičke inspekcije da sav komunalni otpad moraju odvoziti na regionalnu deponiju u Ramiće, što redovno čine od avgusta prošle godine, čime su značajno uvećani troškovi.

“I pored povećanih troškova uspjeli smo smanjiti potrošnju goriva na godišnjem nivou koja je u prošloj godini iznosila 40 hiljada KM, dok su naši prethodnici godišnje trošili 60 hiljada KM. Bilo je moguće da troškovi za gorivo budu još manji u prošloj godini, ali na to nisam mogao uticati jer sam preuzeo dužnost direktora tek 1. aprila. Još tada sam uočio da je za prva tri mjeseca prošle godine bivše rukovodstvo na gorivo potrošilo čak 15 hiljada KM”, istakao je Bilanović.

Dodaje da je racionalizacija poslovanja izvršena i smanjenjem broja rukovodećih radnih mjesta. Plate se redovno isplaćuju kao i rate reprograma prema Poreskoj upravi u iznosu od 167 hiljada KM koga je zatekao prilikom primopredaje dužnosti, a kako bi preduzeće moglo normalno funkcionisati u planu je novi reprogram u iznosu od 200 hiljada KM jer se još uvijek nisu stekli uslovi da radnici preduzeća ovjere zdravstvenu knjižicu.

“U idućoj godini planirani prihodi iznose 574 hiljade KM što je povećanje za četiri odsto u odnosu na plan iz prošle godine. Nadam se da ćemo uspjeti ući u kreditni aranžman sa komercijalnim bankama kako bismo isplatili obaveze prema Poreskoj upravi jer nam je kamata na ovaj način puno povoljnija. Takođe se nadam da ćemo uspjeti obezbijediti nabavku novog vozila za odvoz otpada kao i traktora koji bi bio namijenjen za održavanje lokalnih puteva i kanala”, rekao je Bilanović.

Direktor Vodovoda, Drago Jovičić, rekao je da i u ovom preduzeću planiraju objeddiniti sve obaveze u jedan zajednički kredit kako bi se na taj način omogućila povoljnija kamata. 

“Stanje u našem preduzeću je dobro jer se plate i topli obroci isplaćuju redovno a uspjeli smo u prošloj godini isplatiti čak 13 plata i pola regresa. Radimo na pripremi velikog projekta koji bi podrazumijevao rekonstrukciju vodovodnog sistema od klaonice u Poveliču do izvorišta u Prijebljezima i ukoliko u tome uspijemo, planiramo riješiti problem na ovoj dionici za narednih stotinu godina”, rekao je Jovičić.

O radu Narodne biblioteke govorio je direktor Branislav Savanović koji je rekao da će u narednih pola godine biti izvršena revizija knjižnog fonda koji trenutno broji oko 29 hiljada knjiga. 

“Imamo u planu brojne događaje od kojih se posebno izdvaja gostovanje sudije Okružnog suda, Milana Blagojevića, koji će održati predavanje o radu Haškog suda a saradnju smo ostvarili preko našeg sugrađanina Milorada Kojića, direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. U planu je i veče stripa uz organizaciju škole stripa”, rekao je Savanović.

On je pohvalio saradnju sa opštinskom upravom i brojnim javnim preduzećima i ustanoavama sa kojima su zajednički organizovali neke kulturne događaje. Po njegovim riječima, prošle godine je bio učlanjen najveći broj čitalaca do sada a na putu je da isti uspjeh bude ostvaren u ovoj godini jer je oko 470 građana učlanjeno za svega tri dana tokom svetosavskih praznika po promotivnoj cijeni od 1 KM.

“I finansijski pokazatelji su puno bolji pa smo tako u prošloj godini smanjili dugovanja za oko 1575 KM. Uspjeli smo uštediti oko 900 KM a izvršili smo i određene radove na krečenju prostorija, postavljanju novih trakasth zavjesa i uređenju hodnika i ulaza, onako kako to i priliči ovakvoj ustanovi kulture”, rekao je Savanović.

Direktorica Centra za kulturu i sport, Sandra Miholjčić, rekla je da su i u ovoj ustanovi realizovane sve planirane aktivnosti, među kojima se izdvaja tradicionalna likovno-ekološka kolonija na Bardači koja je ove godine obogatila fundus kolonije sa 12 novih umjetničkih djela čija se vrijednost procjenjuje na oko 13.200 KM.

Ona je dodala da je prošle godine u Srpcu po prvi put nakon pet godina gostovalo Narodno pozorište RS, što je naišlo na pozitivan odjek Srpčana koji su ispunili salu Doma kulture do poslednjeg mjesta.

“Prošlu godinu smo završili sa pozitivnim poslovanjem u iznosu od 9.500 KM na šta je najviše uticala pomoć koju smo dobili iz kabineta predsjednika RS Milorada Dodika za organizaciju kolonije i prodaja dijela zemljišta koja se nalazila u našem vlasništvu. To je uticalo da isplatimo određene obaveze Poreskoj upravi za reprogram a uspjeli smo isplatiti čak 14 plata u proloj godini od čega tri plate u decembru. Pokušali smo u što većoj mjeri da smanjimo dugovanja za lična primanja prema radnicima jer smo imali zaostatak iz prethodnih godina od 14 plata”, rekla je Miholjčić.

Direktor Centra srednjih škola “Petar Kočić” Milenko Živanić podsjetio je da je nedavno u ovoj školi održan okrugli sto na temu nove upisne politike što je inicirao jedan broj odbornika Skupštine opštine. 

“U narednom periodu planiramo sanaciju krova naše ustanove i realizaciju kompletnog uređenja i rekonstrukcije zgrade škole što bi trebalo da bude urađeno u saradnji sa UNDP BiH. Vršimo i pripreme za razne druge aktivnosti poput proljećnog krosa, maturske večeri, ekskurzije i obilaska osnovnih škola kako bismo upoznali učenike devetih razreda sa planom upisa u narednu školsku godinu”, rekao je Živanić.

Na kraju sastanka je stanje u Domu zdravlja prezentovao direktor Mirko Stojić koji je rekao da je ostvareni prihod u prošloj godini iznosio 2.451.000 KM a rashod 2.368.000 KM, tako da je zabilježena dobit u iznosu od 83 hiljade KM

“Uspjeli smo ostvariti stabilno poslovanje i pored nepovoljnog ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja a jednim dijelom je na to uticalo smanjenje broja radnika i povoljan ishod jedne sudske presude u našu korist. U planu imamo dodatno smanjenje broja radnika, što će najvećim dijelom biti učinjeno odlaskom u penziju velikog broja njih tokom ove godine. Isplaćujemo redovno obaveze po jednom od naslijeđenih kredita kod Ministarstva zadravlja i socijalne zaštite a po prvi put u zadnjih nekoliko godina uspjeli smo ostvariti sva planirana sredstva koja su ugovorena sa fondom što je takođe rezultat našeg dobrog rada”, rekao je Stojić.

Zamjenik načelnika opštine Dragan Mikić rekao je da ohrabruju ovakvi rezultati javnih preduzeća i ustanova u protekloj godini jer nisu zabilježeni gubici u poslovanju.

“Neophodno je zadržati ovakav način funkcionisanja i još više poraditi na normativnom usklađivanju akata sa zakonskom regulativom. Potrebno je zadržati transparentnost u radu i raditi na identifikovanju i povećanju vlastitih prihoda. Praksa obilaska javnih preduzeća i ustanova koju smo nastavili u prošloj godini biće nastavljena a sve u cilju da se iz prve ruke upoznamo sa svim problemima u funkcionisanju i budućim aktivnostima u cilju boljeg i efikasnijeg rada”, istakao je Mikić.

(srbac-rs.com)

Tagovi: