Srbac će unaprijediti plan reagovanja na poplave

Opština Srbac je jedna od 13 opština u slivu rijeke Vrbas u kojima je pokrenuta revizija planova reagovanja na poplave i obuke osoblja sa ciljem smanjenja šteta i ublažavanja negativnog uticaja poplava na stanovništvo i privredu lokalnih zajednica.

Domaći stručnjaci iz oblasti zaštite i spašavanja, angažovani od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), zajedno sa predstavnicima opština, entitetskih i kantonalnih civilnih zaštita, radiće u narednom periodu na unapređenju lokalnih planova regovanja na poplave.

”Konačan cilj rada sa opštinama je poboljšanje spremnosti i reakcije na poplave kako bi se smanjile štete kada se poplave već dese”, izjavila je Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

Opštinsko osoblje i nadležne službe koje prve reaguju u vanrednim situacijama biće obučene kako i kada da pravovremeno reaguju, komuniciraju i koordinišu aktivnosti na terenu u slučaju najavljenih poplava. Takođe, tokom rada sa lokalnim zajednicama organizovaće se i simulacija poplavnog događaja u svakoj od opština sa ciljem da se praktično prođu svi koraci definisani novim planovima.

Posebna pažnja, tokom cijelog procesa, biće posvećena informisanju građana kako bi tačno znali šta treba da čine prije, u toku i nakon poplave, jer dobra priprema znači u konačnici i značajno smanjenje šteta.

Sve navedene aktivnosti realizovaće se do novembra 2018. godine.

UNDP-jev projekt „Smanjenja poplavnog rizika u slivu rijeke Vrbas“, koji finansira Globalni fond za okolišu (GEF), realizuje se u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, entitetskim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama i civilnim zaštitama, i opštinama u slivu rijeke Vrbas.

Projekat ima za cilj da pruži podršku vlastima u BiH na svim nivoima da se prilagode rizicima od poplava kroz primjenu novih tehnologija koje će omogućiti ekonomske aktivnosti otpornije na klimatske promjene.

Pored opštine Srbac u projektu još učestvuju i opštine i gradovi: Banjaluka, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kotor Varoš, Laktaši, Kneževo, Šipovo, Jezero, Čelinac i Mrkonjić Grad.

Tagovi: