Otvoren poziv za mlade za učešće u odboru Omladinske banke

Fondacija Mozaik i Opština Srbac pozivaju sve mlade sa područja srbačke opštine koji imaju od 17 do 30 godina da se prijave za članstvo u odbor Omladinske banke Srbac za 2018. godinu.

Program Omladinske banke stvara mogućnosti za omladinske grupe da, u skladu sa prioritetima i potrebama u opštini, rade na konkretnim projektima (kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima) i učestvuju kao aktivni građani u svojim zajednicama.

Članovi odbora imaju mogućnost da stiču znanja i razvijaju vještine profesionalnog upravljanja i vođenja programa malih grantova koji direktno podržavaju mlade. 

Da li si ti osoba:

-Koja ima od 17 do 30 godina i želi da bude aktivna kao član/ica odbora Omladinske banke Srbac?
-Koja će volonterski doprinositi radu Omladinske banke najmanje godinu dana?
-Koja je već nešto uradila za mlade u svojoj školi i opštini ili aktivno učestvovala u nekoj akciji mladih?
-Koja zna šta su potrebe mladih u opštini i koja je spremna preuzeti odgovornost za odluke koje donosi?

Ukoliko se prijaviš i prođeš selekciju ovo su aktivnosti u kojima ćeš učestvovati sa drugim članovima odbora Omladinske banke:
-Info sastanci, treninzi i saradnja sa predstavnicima Opštine Srbac i Fondacije Mozaik,
-Promovisanje programa i edukacija mladih o mobilizaciji lokalnih resursa u tvojoj opštini,
-Provođenje konkursa Omladinske banke (Prijem i selekcija prijava, te donošenje odluka o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava Omladinske banke),
-Potpisivanje ugovora i dodjela sredstava za odobrene projekte,
-Nadgledanje realizacije projekata, evaluacija i izvještavanje,
-Saradnja sa članovima odbora drugih Omladinskih banaka.


Prijavni obrazac dostupan je na našoj internet stranici klikom OVDJE

Omladinska banka Srbac finansirala je u 2017. godini pet projekata neformalnih grupa mladih iz Srpca u ukupnoj vrijednosti od 16 hiljada KM, a u proteklih osam godina u Srpcu je kroz ovaj program podržano 55 projekata mladih ljudi čija je ukupna vrijednost iznosila preko 202 hiljade KM, čime su podržane njihove društveno-inovativne ideje i riješeni neki od problema ne samo omladine, već i cijele društvene zajednice.

Program Omladinske banke traje već punih 10 godina i realizovan je u skoro 40 opština širom BiH. Za realizaciju omladinskih projekata u koje je bilo uključeno oko 22 hiljade volontera izdvojeno je oko 6,3 miliona KM.

Tagovi: