Raspidan oglas o dodjeli stipendija studentima opštine Srbac

Načelnik opštine Mlađan Dragosavljević raspisao je danas oglas o dodjeli stipendija za školsku 2017/18. godinu studentima opštine Srbac. Budžetom opštine za 2018. godinu predviđeno je 60 hiljada KM za ove namjene, što je za 10 hiljada KM više u odnosu na prošlu godinu

Stipendije će biti dodijeljene u tri kategorije, i to: stipendije prema socijalnom statusu, stipendije za master studije po Bolonjskom sistemu školovanja i postdiplomske studije po dosadašnjem sistemu školovanja i stipendije za ostale studente, a studenti mogu ostvariti pravo na stipendiju samo po jednom osnovu.

Pravo na stipendije prema socijalnom statusu mogu ostvariti redovno upisani studenti, druge i viših godina studija, svih visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju jedan od sljedećih posebnih uslova: djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, studenti bez roditeljskog staranja, studenti čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći i studenti sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica,

Stipendije za master studije po Bolonjskom sistemu školovanja i postdiplomske studije po dosadašnjem sistemu školovanja, mogu ostvariti redovno upisani prvi put studenti master studija a koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Stipendije za ostale studente mogu ostvariti redovno upisani, prvi put, studenti druge i viših godina studija svih visokoškolskih ustanova. Studenti koji su upisali apsolventski staž ne ispunjavaju uslove ove Odluke.

Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti koji imaju prebivalište na području opštine Srbac najmanje godinu dana prije podnošenja prijave, redovno upisani studenti, studenti koji na prvom ciklusu studija nisu stariji od 25 godina, na drugom ciklusu studija od 27 godina, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji na prvom ciklusu ne mogu biti stariji od 27 godina. U izuzetnim slučajevima, stipendija se može dodijeliti i studentima starijim od navedenog u slučajevima teže bolesti, njege djeteta do godine dana života, održavanja trudnoće i drugim opravdanim slučajevima i studenti koji ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

Stipendija će se dodjeliti isključivo onim kandidatima koji navedeno pravo ne ostvaruju kod druge ustanove davaoca ili pojedinca o čemu dostavljaju pismeni dokaz

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može pronaći na našoj internet stranici klikom na ovaj link, gdje se može pročitati i kompletan tekst javnog poziva u kojem je navedeno koju je dokumentaciju neophodno priložiti uz prijavu.

Prijava sa potrebnim dokazima predaje se u Opštinskoj upravi opštine Srbac, a može se poslati i putem pošte na adresu: Opština Srbac, Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti (sa naznakom: „za stipendiju“), Trg boraca br. 1, 78420 Srbac. 

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije je 2. februar

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona, broj 740-001, lokal 217.

(srbac-rs.com)

Tagovi: