Vlada RS u Srbac uložila skoro 90 miliona KM

Prema podacima Vlade Republike Srpske, u opštinu Srbac je od 2006. godine do sada, po različitim programima uloženo oko 58 miliona KM, a kroz kredite Investiciono-razvojne banke IRB Srpske plasirano još oko 30 miliona.

Za projekte koji se realizuju na području ove opštine iz sredstava Ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske odobreno je oko 5,5 miliona KM, od čega oko tri miliona KM za izgradnju sportske dvorane.

U Vladi Republike Srpske Srni je rečeno da su značajna sredstva, više od 22 miliona KM, uložena u poljoprivredu ove lokalne zajednice.

U periodu od 2007. do 2017. godine za podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela, izdvojeno je više od 14 miliona KM, te oko šest miliona KM za odbranu od poplava.

Odlukama Vlade, značajna sredstva dodijeljena su za izgradnju lokalnih, te rehabilitaciju magistralnih i regionalnih puteva, ukupno 21 milion KM.

Kroz razne projekte za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje školskih objekata, nabavku računara, te uvođenje informacionih sistema, u ovoj lokalnoj zajednici izdvojeno je oko dva miliona KM.

Od 2006. do danas kroz različite projekte za održivi povratak obezbijeđeno je milion maraka.

Kroz aktivnosti podrške privredi Vlade Srpske, među kojima su podsticaj izvoza, sufinansiranje preduzeća za proizvodnju tekstila, kože i obuće, izdvojeno je oko 2,4 miliona KM, od čega 400.000 KM za subvencije električne energije za socijalno ugroženo stanovništvo.

Iz Vlade navode da su u saradnji sa Boračkom organizacijom, realizovani mnogi projekti, ukupno 5,5 miliona, od kojih su najznačajniji stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za šta je izdvojeno 1,3 miliona KM i zbrinuto 76 porodica, od čega izgradnjom stanova 26, a nepovratna novčana sredstva dobilo je 50 porodica.

Kroz program socijalnog zbrinjavanja radnika koji su procesom privatizacije, stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez posla, u opštini Srbac zbrinuto je oko 1.500 radnika u osam preduzeća, za šta je utrošeno 3,4 miliona KM, dok je kroz projekte zapošljavanja od 2007. do 2016. zaposleno oko 200 lica, za što je utrošeno više od pola milion KM.

Posredstvom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalida od 2006. godine do danas, u opštini Srbac zaposleno je 40 osoba sa invaliditetom, što je finansirano sa 110.000 KM.

Iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske opštini Srbac uplaćeno je oko dva miliona KM, kroz platne kartice - vaučere 1,2 miliona KM za oko 300 poplavljenih domaćinstava, te oko 730.000 KM poplavljenim poljoprivrednicima.

Više od milion KM uloženo je u oblast zdravstva za izgradnju, sanaciju i opremanje ambulanti porodične medicine, uvođenje informacionog sistema, te nabavku sanitetskih vozila.

Kroz projekte za omladinu i sport do sada je u ovu lokalnu zajednicu uloženo oko 1,3 miliona KM.

Tagovi: