Srbac: Ruše zanatski centar da grade stambenu zgradu

Zapušteni poslovni objekti u srbačkom Zanatskom centru, koji uveliko narušavaju izgled gradskog centra, po svemu sudeći biće porušeni, a ovaj prostor iduće godine pretvoren u veliko gradilište.

To će se dogoditi ukoliko vlasnici devastiranih objekata prihvate ponudu opštine da ustupe parcele investitorima stambeno-poslovne zgrade, a za to budu novčano ili na drugi način obeštećeni.

Kao mogućnost za rešenje ovog višegodišnjeg problema, njima su takođe u zamenu ponuđeni novi poslovni ili stambeni prostori. Ovu ideju već dugo zagovaraju u srbačkoj opštini gde su formirali Koordinacioni tim te održali nekoliko sastanaka sa vlasnicima dotrajalih ali i ostalih objekata u Zanatskom centru.

- Veliki deo Zanatskog centra koji je ambiciozno građen pre rata, sada je zapušten. Godinama tu nema bitnijeg napretka a samo malobrojni od četrdesetak vlasnika zanatskih objekata su uspešno pokrenuli vlastiti biznis. Ukoliko dođe do sporazuma, u šta verujemo, na toj lokaciji biće izgrađena stambeno-poslovna zgrada - smatra Mlađan Dragosavljević, načelnik opštine.

Svemu je prethodio nalog opštinske inspekcije vlasnicima devastiranih objekata u Zanatskom centru ali i drugim lokacijama u gradu, da ih urede.

Nenad Bilanović, načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove kaže da je njihov nalog ispoštovalo samo nekoliko vlasnika dotrajalih objekata.

- Ukazala se potreba za sastankom kako bi kompromisom pronašli trajno rešenje problema. Dogovoreno je da se pokuša pronaći investitora koji će ukloniti devastirane objekte, a na istoj lokaciji izgraditi poslovno-stambeni objekat – kazao je Bilanović.

Sadašnji lokali u Zanatskom centru izgrađeni su pre 3 decenije sa privremenom dozvolom za rad na 10 godina.

U međuvremenu su placevi na kojima su lokali izgrađeni postali privatna svojina prvobitnih korisnika.

Darko Kresojević, načelnik Odeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalnu delatnost, napominje da ne žele nametati rešenje niti obavezu nego putem dogovora pronaći obostrano prihvatljivo rešenje.

Međutim, sadašnje stanje je neodrživo jer u gradskoj zoni postoji veliki broj objekta koji kvare izgled grada.

Za sada opština pokušava sporazumno rešiti problem ali ukoliko u tome ne uspe, moraće primeniti kaznene mere.

- Na prvom koraku pokušavamo pronaći zajednički stav i evidentirati zahteve vlasnika objekta u Zanatskom centru. Prvenstveni cilj je da ova lokacija bude napokon uređena, da više ne skrnavi izgled grada, a vlasnicima objekata pruži priliku za rad i zapošljavanje – kazao je Kresojević.

On napominje da je ovaj predlog podržala većina vlasnika zapuštenih poslovnih objekata, ali konačan stav biće poznat nakon ankete.

Pre konačnog rešenja neophodno je očistiti Zanatski centar koji je pretvoren u deponiju smeća, smatraju u opštinskoj upravi, za šta će osim vlasnika radnji biti angažovano i KP “Komunalac”.

Takođe je apelovano na policiju da obezbedi adekvatniji nadzor te onemogući daljnje uništavanje ove imovine.

Uređenje centra Srpca

Vlada RS namenila je srbačkoj opštini 100.000 evra donatorskih sredstava koja će biti utrošena za asfaltiranje užeg dela grada, ukljućujući parking pored Zanatskog centra.

Time će uveliko biti poboljšana slika Srpca u kojem je veliki broj zapuštenih kuća i stambenih zgrada te velike površine neuređenog zemljišta.

PIŠE: Milan Pilipović, EuroBlic

Tagovi: