Opština Srbac pomaže ''Komunalcu'' da poboljša poslovanje

Rukovodstvo opštine Srbac nastoji da pomogne da se što pre uradi poslovna konsolidacija Javnog preduzeća ''Komunalac''.

To potvrđuju i učestale posete preduzeću Dragana Mikića, zamenika načelnika opštine Srbac i Darija Kresojevića, načelnika Odeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalnu delatnost.

Direktor „Komunalca“ Bogoljub Bilanović kaže da su tokom poslednjih nekoliko meseci poboljšali poslovanje i umanjili kratkoročne obaveze.

Početkom aprila ove godine, kaže Bilanović, dugovi su iznosili 600.000 KM, što je za 40.000 više od godišnjeg prihoda ovog javnog preduzeća. Od toga iznosa, 167.000 KM odnosi se na reprogram poreskih obaveza potpisan pre dve godine sa Poreskom upravom RS.

Ovo preduzeće dužno je 150.000 KM po osnovu poreza i doprinosa iz prošle godine, što u „Komunalcu“ nastoje, takođe, reprogramirati novim sporazumom sa Poreskom upravom. Za to su dobili saglasnost opštine Srbac, koja je osnivač preduzeća.

Razjašnjavajući strukturu dugova Bilanović navodi, takođe, obaveze prema dobavljačima od 100.000 KM, gde se najveća stavka odnosi na Regionalnu deponiju „DEP-OT“ u Ramićima kod Banjaluke.

Među većim dužničkim stavkama, koje opterećuju poslovanje srbačkih komunalaca je 50.000 KM za PDV, te kreditne obaveze.

- Za nas je ipak najveći teret nasleđeni dug prema radnicima od 7 plata u ukupnom iznosu 120.000 KM. Dogovorili smo se da to podmirimo u 48 mesečnih rata. To znači da će naši radnici u naredne 4 godine, pored redovne plate dobijati i ratu duga – naveo je Bilanović. On kaže i da u preduzeću problem predstavlja i višak radnika.

- Sačinili smo novu sistematizaciju, smanjili broj rukovodećih radnih mesta, a obaveze ravnomerno rasporedili. To je samo deo plana poslovnog opravka preduzeća koje mora štedeti u svim segmentima. Pokrenuli smo reviziju visokih dugovanja prema „Komunalcu“ i započeli prinudnu naplatu – rekao je Bilanović.

Potraživanja za usluge ovog preduzeća su 450.000 KM od čega je približno polovina spornog karaktera.

Uporedo sa finasijskim sektorom nastoji se poboljšati i tehnički deo usluga.

Srbački komunalci kažu da imaju samo jedan u potpunosti ispravan i pouzdan kamion za odvoz smeća, a drugi dotrajao, te apeluju na opštinu za pomoć u nabavci još jednog vozila.

Dario Kresojević, načelnik opštinskog Odeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalnu delatnost smatra da je u „Komunalcu” učinjen značajan napredak.

On ističe da je opština konkurisala kod Fonda za zaštitu životne sredine i unapređenja energetske efikasnosti RS za nabavku neophodnog komunalnog vozila.

- Evidentna je povećana aktivnost na uređenju grada, obeležavanju saobraćajne signalizacije, odvozu komunalnog otpada i drugim aktivnostima – smatra Kresojević.

Opština redovno izmiruje obaveze

Opština Srbac je većinski vlasnik „Komunalca“. Dragan Mikić, zamenik srbačkog načelnika uverava opština redovno podmiruje obaveze prema ovom kolektivu.

PIŠE: Milan Pilipović, EuroBlic

Tagovi: