Kladari: Farme pilića podjelile selo po čulu mirisa

Višegodišnja prepiska između grupe nezadovoljnih mještana Kladara kod Srpca i slovenačke “Perutnine” koja je izgradila farme pilića, dovela je do podjele među mještanima.

Dok jedan dio, posebno onih koji su dobili posao na farmi, ćuti i podržava inostranog investitora smatrajući da realnih problema nema, grupa Kladarčana nikako se sa time ne može pomiriti.

Oni uporno šalju pisma ovom preduzeću, lokalnim i republičkim vlastima, žale se inspekciji, prijete tužbama sumnjajući u zakonitost rada i poštovanje ekoloških standarda.

- Ne možemo otvoriti prozore zbog smrada, naročito ljeti kada su visoke temperature. Taj problem nas prati godinama, na to ukazujemo ali bez adekvatne reakcije - smatra grupa mještana Kladara koji su se požalili redakciji “EuroBlica”.

Među njima su Slobodanka Adamović, Nada Đurđević, Drago Adamović i Milan Đurđević, pominjući i zahtjeve za iseljenjem sa lokacija u blizini farme.

Takođe ukazuju i na zapuštene parcele oko farme koje su u posjedu “Perutnine“.

- Strahujemo za djecu, jer je okolina farme potencijalno stanište zmija, pacova i drugih napasnika. Osoka i druge fekalije isto tako nas ugrožavaju. Zahtjevam da nam „Perutnina“ i inspekcija objasne da li se ovdje postupa u skladu sa ekološkim normama – kažu naši sagovornici koji su prepisku u ime Ekološkog društva “Kladari“ započeli prošle godine.

Oni su od slovenačke “Perutnine” koja je u ovom selu, uz veliki otpor stanovništva prije nekoliko godina izgradila klaonicu pilića, zahtjevali čak i obustavu rada, iznoseći sumnje u posjedovanje ekoloških dozvola.

- “Perutnina” je farme u Kladarima izgradila u skladu sa građevinskim rešenjem koje je izdalo resorno ministarstvo RS. To rješenje nije bilo predmet upravnog spora pred Okružnim sudom u Banjaluci – navedeno je u odgovoru „Perutnine“.

Oni takođe negiraju da su izveli bilo kakvu protivpravnu radnju na lokaciji koju pominju nezadovoljni mještani Kladara.

Međutim, oni i dalje od tog preduzeća, pozivajući se na Zakon o pristupu informacijama, traže dostavljanje ekološke i upotrebne dozvole, pojašnjenje djelimičnog postavljanja zaštitnog zida od panela na farmi, uvid u sadržaj revizije prošlogodišnje sudske presude...

- Nas takođe interesuje na koji način “Perutnina” skladišti otpadne vode sa farme, prvensveno osoku – pitaju mještani Kladara čije nezadovoljstvo tinja još od početka izgradnje farme.

Mladen Andrić, direktor „Perutnine Ptuj S“ je u nedavnom dopisu adresiranom na Ekološko društvo „Gornji Kladari“ koje uporno insistira na istim pitanjima, ponovio da oni rade u skladu sa zakonima RS i BiH.

- U svome radu imamo redovne i vanredne inspekcijske kontrole i izveštaje koje dostavljamo u skladu sa uputama institucija. Shodno navedenom, nismo u obavezi i nismo spremni dostaviti dokumentaciju za koju ste se obratili – piše u najnovijem odgovoru dostavljenom Ekološkom društvu u Kladarima.

Po pitanju otpadne vode, u ovom preduzeću su kategorični.

- Otpadne vode od pranja farme sakupljaju se u jamu velikog kapaciteta predviđenu za tu namjenu a pražnjenje se po potrebi obavlja cisternama. O tome postoje dokazi – kažu u “Perutnini”.

Slobodan Adamović, predsednik mjesne zajednice Kladari, bez obzira što je lično na strani nezadovoljnih komšija, kaže da se zajednica ne bavi ovi problemom.

Dileme o budućem poslovanju

“Perutnina Ptuj S” d.o.o. zapošljava 230 radnika i sarađuje sa najvećim brojem kooperanata koji pružaju usluge tova na području srbačke opštine kao i sa velikim brojem dobavljača i saradnika u procesu proizvodnje, naglašavaju u ovom preduzeću.

- Obaveze prema radnicima, kooperantima, dobavljačima te institucijama Opštine Srbac i RS izmirujemo na vrijeme. Kao društveno odgovoran privredni subjekat smatramo da smo strateški veoma važni za lokalnu zajednicu i region ali nas neutemeljena i neosnovana obraćanja djelimično određuje prilikom kreiranja budućih poslovnih poteza. Smatramo da nam je svima u interesu da izbjegnemo izmeštanje proizvodnje iz Srpca i prodaju farme u Kladarima - pojasnili su svoj stav u “Perutnini Ptuj S”.

(Blic)

Tagovi: