Manje novca za zdravstvo u Srpcu

Izveštaj o radu Doma zdravlja usvojen je na sednici Skupštine opštine, ali je naglašeno da je budžet za zdravstvo u srbačkoj opštini sve tanji, a štednja neizbežna.

Mirko Stojić, direktor srbačkog Doma zdravlja koji obavlja i funkciju predsednika SO požalio se da je ova ustanova za 2017. godinu imala nepovoljne uslove prilikom sklapanja ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS. Sredstva za zdravstvenu zaštitu su umanjena za 51.492 KM a za lekove na recept za 102.768 KM u odnosu na prethodnu godinu.

- Prihodi od Fonda čine više od 70 odsto i čine osnovni izvor finansiranja Doma zdravlja. Tu u skorašnje vreme ne može doći do značajnijeg poboljšanja. I pored toga redovno isplaćujemo bruto plate, podmirujemo obaveze za struju, telefon i komunalije, kao i obveze prema dobavljačima - kaže Stojić.

Ohrabruje pozitivan finansijski rezultat u prvom polugodištu od 76.546 KM.

- Tome su najviše doprineli pozitivni ishodi sudskih sporova u korist Doma zdravlja, čime se u kasu slilo 167.376 KM. Budući da smo zbog umanjenja sredstava od Fonda suočeni sa finansijskim teškoćama, započeli smo aktivnostima na racionalizaciji i maksimalnoj uštedi. Trudimo se da smanjimo troškove ugovora sa dobavljačima, podneli smo zahtev za reprogram kredita jer su sadašnje mesečne rate prevelike. Takođe, tražimo mogućnost prevremenog penzionisanja radnika u skladu sa zakonskim procedurama – rekao je Stojić.

On je dodao da je preuzeo ustanovu sa 68 zaposlenih, što je višak po kriterijima Fonda zdravstvenog osiguranja, ali da nije voljan radnicima deliti otkaze.

Mićo Malbašić, odbornik PDP smatra da je u značajnoj meri došlo do probijanja izdavanja lekova na recept, kao i obveza za dobavljače. Njegov stranački kolega i bivši direktor Doma zdravlja Saša Jovičić naglašava da “iz godine u godinu dolazi do smanjenja ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja, što u velikoj meri otežava poslovanje”.

Jovičić je dodao da je u kasi ostavio 15.000 KM prilikom predaje direktorske dužnosti.

Pravedna preraspodela

Bivši direktor Saša Jovičić sugerisao je nasledniku Mirku Stojiću da preraspodela radnih obveza u ovoj ustanovi koja je u toku, treba da bude pravedna, a radnici da ne budu zakinuti na platama. Odbornica SDS Branka Nedić Vidović upozorava da se ne sme štedeti na lekovima, jer će to ugroziti zdravlje stanovništva i uzrokovati još veće izdatke.

PIŠE: Milan Pilipović, EuroBlic

Tagovi: